Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 26. marts

 Veiksmīgi īstenots pasākums NVO aktīvistiem– „Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”

 Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Marta mēnesis mums paskrējis tik ātri, aktivitāte sekojuši aktivitātei, notikuši dažādi tematiskie pasākumi, tika gatavota rokdarbu izstāde, darbu turpinājuši interešu klubi.  Mūsu apmeklētāju rosību, šķiet pozitīvi ietekmē tuvojošās pavasara vēsmas.

Tomēr par nozīmīgāko marta mēneša ieguvumu vairums mūsējo atzīst tikšanos ar Aiju Tūnu, izglītības projektu vadītāju, SIA
“Knowledge Creation Lab” valdes locekli, kura ar savām zināšanām un pārdomām dalījās
17. martā notikušajā informatīvajā pasākumā
Līvānu novada NVO – „Cilvēks digitālajā pasaulē: iespējas un izaicinājumi”. 

Ievadā projekta vadītāja Inguna Badune klātesošos informēja par projekta īstenošanas trešajā, noslēdzošajā gadā ieplānoto un par tuvākajā laikā plānotajām aktivitātēm. Informatīvo pasākumu apmeklēja daudzi interesenti, tostarp, skolotājas, jaunieši, Līvānu aktīvie seniori. Ikviens prezentācijas laikā guva vērtīgas un ikdienas informācijas apstrādei noderīgas atziņas, kas vērstas uz kvalitatīvu, radošu izziņas, analīzes un domāšanas procesu. 

Tika aktualizēts ikvienam būtisks jautājums par kritiskās domāšanas ieviešanu un uzturēšanu savā informācijas uztveres shēmā. Tajā balstās jēgpilna un skaidra dzīves redze un sevis patiesā īstenošana. Jo bieži kādai interešu struktūrai ir izdevīgi vairot bailīgus, atkarīgus, bez pašapziņas esošus, nedrošus indivīdus, ar kuriem ir viegli īstenot jebkādas manipulācijas un veikt masu domas kontroli. Un tas, kritiski vērtējot, notiek uzskatāmi – visur. Tādēļ ir vērts domāt, apsvērt vēlreiz.

Kā minēja lektore, bieži vien iepriekšējā pieredze vai, piemēram, kaimiņvalstu ieviestie jauninājumi kādu jautājumu risināšanai nedarbojas citā valstī, jo vairumā gadījumu risinājums, formula tiek vienkārši pārcelta krasi atšķirīgā situācijā, neizvērtējot problēmu jeb atbilde tiek sniegta, pirms tiek uzdots jautājums.

Tika aplūkota arī masu mediju darbība, kur nereti dažādu mediju redzējums par vienu šķietami viennozīmīgu jautājumu mēdz būt stipri atšķirīgs. Ik reizi katram pašam ir jādomā, kāda informācija mūs sagaida strīdīgos, plaša mēroga un neviennozīmīgos jautājumos. Ir vērts vēlreiz un vēlreiz uzdot jautājumus „kāpēc?”, un meklēt argumentus tiem uzskatiem, kas bieži nezināmu iemeslu dēļ tiek uzskatīti par patiesību. Varbūt tik ierastā, ērtā patiesība nav patiesība. To var risināt ar pārliecināšanos savā pieredzē.

Eksperte Aija Tūna rosināja ikvienam uzdot sev jautājumu: „Vai mēs kalpojam zinātnei, digitālajām tehnoloģijām vai tomēr tās mums kalpo”? un „Kur paliek mūsu laiks, ja reiz mums ir tik daudz digitālo zinātnes palīgu, kam vajadzētu mums ietaupīt laiku”? Šis laikmets ir brīnums ar tā dāvāto pašizaugsmes iespēju kosmosu un jaunradošo brīvību. Tik vien kā apjaust, pieņemt savu kosmosa kuģi, savu iekšējo dzinēju-dzinuli, ieraudzīt zvaigzni un ceļā posties, doties. Neizdzīvo stiprākais, kā to kāds bija teicis, izdzīvo vismīlošākais, tas, kurš ir atvērts sadarbībai, ne konkurencei. Sarunās tika aktīvi iesaistīti visi dalībnieki, notika dalīšanās ar savu pieredzi, analizēts piedzīvotais un meklēti padomi, lai turpmākās rīcības balstītos, uz pārbaudītiem faktiem un būtu noderīgas personības attīstībai.

Pasākuma noslēgumā tā dalībniekiem Aija Tūna ieteica: „ Ja gaisā jūtami pārmaiņu vēji, lai cik sākumā tas būtu neierasti vai biedējoši,
aizvēja sienu celšanas vietā būvēt vējdzirnavas – savus sapņus neatstāt aiz augstām sienām, bet atvērt plašajām, atbalstošajām debesīm.
Biedrības „Baltā māja” ļaudis pievienojas šim vēlējumam un aicina tikpat rosīgi turpināt sagaidīt pavasari. Priecīgas Lieldienas!

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
e-pasts:
baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.