Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. februāris

 

Februārī pasākumi par veselīgu dzīvesveidu, pozitīvu domāšanu, mīlestību un vēl un vēl…

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

Esam gandarīti, ka februāra mēnesi tik tiešām varam saukt par mūsu aktivitāšu mēnesi. Kā allaž notika tik dažādās interešu grupas un klubi un tiem pievienojās arī vairāki tematiski pasākumi.

 

05/02 notika tikšanās ar fizioterapeitu Jāni Sondoru, kurš dalījās savās zināšanās par to, kā ilgāk saglabāt veselību pateicoties kustībām. Kustības, pietam pareizas un regulāras, ir viens no noteikumiem, ko ievērojot, cilvēks ilgāk paliek kustīgs un visi orgāni, tajā skaitā – sirds, strādā „Kā jaunībā”. Lekcijas prezentācija mijās ar dalībnieku jautājumiem, bija arī īsas izkustēšanās speciālista vadībā.

 

12/02 tika klubs „Atrodi prieku sevī”, ar kura vadītāju Viktoriju Mihailovu tikšanos gaida daudzi viņas domubiedri.  Kā atzīst kluba vadītāja Viktorija Mihailova, tikšanos un sarunu pamats ir veselības uzturēšana, cilvēka iekšējās pasaules izpratne, izziņas rosināšana, apgūtā praktizēšana, zināšanu bagātināšana un tiekšanās uz labāku sevi. Un tas arī izdodas, jo vadītāja jau vairāku gadu laikā vērojot kluba apmeklētājus, secina, ka ir manāma izaugsme dalībniekos, tie kļuvuši gluži vai citi, daudz laimīgāki cilvēki.

 

Sevi savstarpēji bagātina un ar noderīgu informāciju apmainās mūsu senioru klubu dalībnieces. Interešu grupas „Gundegas” dalībnieces februāra tikšanās reizē kopīgi svinēja vairāku dalībnieču jubilejas un secināja, ka regulārās tikšanās ir labvēlīgi ietekmējušas gan veselību, gan ikdienas noskaņojumu. Savukārt grupas „Rudens rozes” dalībniece Elza Lapiņa savām grupas biedrēm bija sagatavojusi interesantu stāstījumu par Kronvaldu Ati. Jaunu tradīciju uzsāka Jolanta Kozlova, kura par dzīvi Austrijā pastāstīja, balstoties uz saviem iespaidiem, ciemojoties pie meitas ģimenes.

 

Pateicoties mūsu aktīvajiem brīvprātīgajiem, Valentīna dienas priekšvakarā 13/02, notika pasākums, kurā varēja ļauties dzejas, dejas un mūzikas valdzinājumam. Savus jaunākos dzejoļus lasīja Gaļina Pētersone un Ilze Vaivode, muzicēja biedrības „Uzori” pārstāvji. Interesantu prezentāciju, kurā bija fotogrāfijas, kas vairāku gadu garumā uzņemtas par Līvānu ēkām un ielām, parādīja Ļubova Meļņičenko. Visus iepriecināja un pavasara aktivitātēm motivēja Lidijas Gļaudas monoizrāde. Visu vakaru dažādas spēles mijās ar dziesmām, pasākuma dalībnieki atcerējās savus romantiskos stāstus.

 

Biedrības „Baltā māja” ļaudis cer, ka tikpat rosīgs turpināsies arī marta mēnesis. Informatīvajā pasākumā 17/03 mūs domāt kritiski rosinās Aija Tūna, biedrības „Izglītības attīstības centrs” izglītības projektu vadītāja. 31/03 ar savām Lieldienu laika pārdomām dalīsies prāvests Juris Zarāns. Būs arī citi pasākumi, sekojiet mūsu afišām. Uz tikšanos!

 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.