Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 27. janvāris

 

Turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalsts biedrības kapacitātes stiprināšanai.

 

2015. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, un turpināsies līdz 2015.  gada 31. decembrim. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

 

 

Projekta 2015. gada darba programmā paredzēts turpināt sniegt jau esošos sociālos pakalpojumus un nodrošināt regulāri notiekošo aktivitāšu – interešu grupu un klubu – tikšanās.

 

Uzmanība tiks pievērsta aktivitātēm aktīva pilsoniskuma, līdzdalības un pašizglītošanās veicināšanai un brīvprātīgā darba popularizēšanai. Notiks informatīvi pasākumi Līvānu novada NVO un tiks sniegtas konsultācijas par NVO jautājumiem.Tiek paredzēts turpināt sadarbības attīstību ar citām NVO – gan Līvānu novadā, gan Latgales reģionā, gan ar senioru sadarbības tīkla „Dzīvotprieks” dalīborganizācijām. Ar mērķi paaugstināt organizācijas biedru un darbinieku kapacitāti notiks apmācības komandas veidošanā un pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu (Igaunija).

 

Regulāri tiks ieviesti projekta informācijas un publicitātes pasākumi. Biedrības mājaslapā www.baltamaja.lv izveidotā projekta sadaļa tiks regulāri aktivizēta. Tiks sagatavots informatīvais pārskats par biedrības 18 darbības gados paveikto.  Jau tradicionāli tiks izveidots informatīvais kalendārs 2016. gadam.

 

Biedrības „Baltā māja” rosīgās dienas turpinās. Biedrības pirmā stāva apmeklētāji arvien vairāk izmanto pieejamos sociālos pakalpojumus. Regulāri vingro ārstnieciskās vingrošanas entuziasti un tiekas seniori. Mūsu rokdarbniekiem arvien ir jaunas idejas, vienmēr par ko parunāt ir vairāku interešu klubu dalībniekiem.

 

Februāra mēneša sākumā – 05/02- aicināsim interesentus uz tikšanos ar fizioterapeitu Jāni Sondoru. Pēc tam Valentīna dienas priekšvakarā 13/02, tiksimies pasākumā, kurā ļausimies dzejas, dejas un mūzikas valdzinājumam. Tāpat jau esam tuvākajā laikā plānojam noorganizēt informatīvu pasākumu NVO aktīvistiem, jo ir taču tik daudz interesanta ko uzzināt vai kopā ar domubiedriem pārrunāt.

 

Cerams, ka arī šis gads biedrībai „Baltā māja” būs veiksmīgs un, ka, pateicoties mūsu darbiniekiem un kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem, tas atbalstošs un interesants būs arī mūsu novada un reģiona iedzīvotājiem un organizācijām.

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.