Biedrība “Zaļā brīvība” projekta Zero waste city (Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros piešķīrusi grantu projektu pieteikumu konkursā “Līvāni Tīri. Labi.” iesniegtajam biedrības “Baltā māja” projektam “Papīra otrā dzīve” (Līguma Nr. 4.6/2022-06/1) ar mērķi informēt un izglītot pilsētas iedzīvotājus, par iespējām pārdomāti un jēgpilni izmantot pieejamos resursus, samazināt radīto atkritumu daudzumu un veicināt atkritumu šķirošanu pārstrādei.

Projekta tematika saistīta ar papīra un kartona otrreizēju izmantošanu. Projekts “Papīra otrā dzīve” piedāvā iespēju pārvērst makulatūru radošos darbos. Notikuši divi informatīvie pasākumi/radošās darbnīcas- 21. jūnijā un 9. augustā. Tās vadīja Gunta Mironova, kurai ir pieredze darbā ar papīra otrreizēju izmantošanu. Pirms pasākumiem tika sagatavota papīra masa no biedrības izmantotiem biroja papīriem, arī sakrātajiem vecajiem žurnāliem, laikrakstiem.

Katra pasākuma ievadā tika sniegta informācija par otrreizēju resursu izmantošanu, par atkritumu šķirošanu, par zaļā dzīves veida principu ievērošanu. Īpaši uzmanība tika pievērsta tam, kādas iespējas šķirot atkritumus ir Līvānu novadā. Sniegto informāciju ar interesi uzklausīja pasākuma dalībnieki, kuri bija gan Līvānu novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, gan seniori, gan bezdarbnieki, gan cittautieši. Piedalījās arī bērni un bēgļi no Ukrainas.

Tad sekoja radoša darbošanās. No papīra masas tapa lielāki un mazāki trauki, bļodas, dekori, tika apdarināti arī dažādi sadzīves priekšmeti, tos pārveidojot vai papildinot ar papīra elementiem. Abās darbnīcās valdīja rosīga darbošanās un izdoma. Otrajā darbnīcā daļa no sagatavotajiem papīra darbiem tika izgreznoti ar krāsu.

Trešajā darbnīcā, kura notiks 30. augustā, tiks izmantotas nevajadzīgas kartona kastes. No tām taps maskas un priekšmeti, kuri tiks izmantoti projekta gaitā tapušo radošo darbu izstādes atklāšanas pasākumā.

Aicinām piedalīties informatīvajā pasākumā/radošajā darbnīcā, kura notiks otrdien, 30. augustā plkst.10:00 biedrības “Baltā māja” telpās , adrese: Stacijas iela 2, Līvānos.

Aktivitāte tiek īstenota ar iniciatīvas Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem atbalstu, kuru Latvijā īsteno Salaspils/Līvānu pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālajam atbalstam. Materiāls atspoguļo projekta “Papīra otrā dzīve” īstenotāja – biedrības “Baltā māja” viedokli.