2023. gada 8. decembrī notika projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijas sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020)fokusgrupa Līvānos.

Fokusgrupu, kas notika 8. decembrī Līvānos, biedrībā “Baltā māja”, vadīja Tatjana Azamatova, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante, projekta vadošā eksperte. Tikšanās mērķis bija labāk izprast un uzzināt senioru izglītošanās vajadzības un vēlmes.

Fokusgrupas vadītāja raiti uzdeva dažādus, ar senioru dzīves aspektiem saistītus jautājumus. Tie visi bija vērsti uz to, lai uzzinātu atbildes- kas nepieciešams, lai seniori ar prieku turpinātu izglītoties? Kādas tēmas būtu interesantas un noderīgas? Kuru prasmju apguve būtu visnepieciešamākā?

Fokusgrupas dalībnieki- Līvānu seniori atklāti un ar prieku atbildēja uz dažādajiem jautājumiem. Visus ieinteresēja projekta mērķis- trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā. Seniori Līvānos ar nepacietību gaidīs iespējas regulāri uzlabot savas zināšanas, apgūt mūsdienām aktuālas tēmas un būt kopā ar citiem aktīviem vienaudžiem.

Pasākuma foto apskatāmi: https://www.baltamaja.lv/foto-galerija/#FlaGallery_sc1_47-47