Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. janvārī

 

Projekta dalībnieki – trešo valstu pilsoņi, uzsākuši latviešu valodas apmācības.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Projekts turpina biedrības jau iepriekš ieviesto Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītajos projektos uzsāktās darbības integrācijas veicināšanai. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

2015. gads tika uzsākts ar projekta dalībnieku apzināšanu, lai savlaicīgi varētu tikt uzsākta viena no projekta nozīmīgākajām aktivitātēm – latviešu valodas apmācības. Apmācību norises vietas atbilstoši projektā plānotajam ir Daugavpils un Rēzekne. Apmācību dalībnieku apzināšana bija viens no projekta vietējo koordinatoru darba uzdevumiem, kas tika veikts atbilstoši Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas nosacījumiem. Papildus informācija tika izplatīta arī ar informatīvo sludinājumu krievu valodā vietējā presē palīdzību.

Latviešu valodas apmācības Daugavpilī tika uzsāktas 14. janvārī un Rēzeknē 19. janvārī. Katrā apmācību grupā piedalās 25 dalībnieki, kopā projektā 50 dalībnieki. Apmācības vada pieredzējuši pedagogi, kuriem ir pieredze darbā ar pieaugušajiem cittautiešiem. Apmācību dalībniekiem ir nodrošinātas darba burtnīcas un kancelejas preces.

Uzsākot apmācības, katrs dalībnieks saņēma informatīvo kalendāru – vārdnīcu 2015. gadam, kas satur informāciju par projekta uzdevumiem, aktivitātēm un par tā paredzētajiem rezultātiem, pamatinformāciju par biedrību „Baltā māja” un tās līdz šim ieviestajiem projektiem integrācijas veicināšanai.  Katra mēneša atvērumā ir arī neliela latviešu – krievu – angļu valodas vārdnīcas sadaļa „Iemācies jaunus vārdus”, kas satur katram attiecīgajam mēnesim raksturīgus sarunvalodas vārdus. Šie informatīvie kalendāri ar mazākumtautību biedrību palīdzību tika izplatīti Daugavpils, Rēzeknes un Līvānu NVO aktīvistiem.

Latviešu valodas apmācības ilgs līdz maija mēneša beigām. Tomēr šī nebūs vienīgā projekta aktivitāte. Jau februāra mēnesī paralēli valodas apguvei tiks uzsākts arī integrācijas kurss, notiks kultūras iestāžu apmeklējumi, pavasara pusē notiks sadarbību ar vietējo sabiedrību veicinoši pasākumi.

Projekta ieviesēji cer, ka projekta dalībnieki – Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji, sekmīgi apgūs projekta apmācībās paredzētās zināšanas, kas tiem turpmāk palīdzēs veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Projekta realizācija tiešā veidā sekmēs Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

 

 

Papildus informāciju:

Biedrība „Baltā māja”

Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni

Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

 

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA