Biedrība “Baltā māja” 2020. gada nogalē uzsāka projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju un tā darbība turpinās arī pašlaik, šīs vasaras karstajās dienās. Projektā tiek nodrošināti sociālie rehabilitācijas pakalpojumi Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projekta dalībnieki – bērni ar īpašām vajadzībām saņem atbilstoši viņu individuālajos rehabilitācijas plānos noteiktajam. Šos plānus sastāda un sadarbībā ar speciālistiem sagatavo sociālais darbinieks un sociālais rehabilitētājs. Atbilstoši rehabilitācijas plāniem projekta dalībnieki saņem individuālas sociālās rehabilitācijas konsultācijas, kuras sniedz speciālisti: logopēds, psihologs, ergoterapeits, mākslas terapeits un mūzikas terapeits. Visu speciālistu darbs ir atzinīgi novērtēts ne vien no bērnu puses, bet sasniegtos uzlabojumus veselībā atzinīgi vērtē arī bērnu vecāki. Piemēram, nodarbības speciālistu vadībā ar krāsām vai skaņām palīdz bērnam noņemt stresu, mazināt negatīvās emocijas, veicina rast līdzsvaru starp savu iekšējo pasauli un sabiedrības prasībām, spēcina bērna pašizpausmi un pašapziņu, vairo ticību savam spēkam un spējām. Savukārt logopēda un ergoterapeita nodarbības ir ļoti nepieciešamas lielākajai daļai projekta dalībnieku funkcionālo traucējumu mazināšanai vai novēršanai.

Projekta dalībniekiem tiek nodrošināti vēl arī vairāki citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Preiļos notiek silto smilšu nodarbības un dabas vides estētikas nodarbības, kuras nodrošina biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””. Silto smilšu iekārta veicina roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, nodrošina sīkās muskulatūras stimulāciju. Labvēlīgi tiek ietekmēts bērnu balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi organisma pašregulācijas procesi, kas veicina saglabāt un uzlabot veselību. Projekta ietvaros katram projekta dalībniekam – bērnam ar īpašām vajadzībām, tiek nodrošināts arī fizioterapeita pakalpojums.

Tāpat katru darba dienu pēcpusdienās projekta dalībniekiem- bērniem ar funkcionāliem ir nodrošināta iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru, kur iespējams pilnveidot sociālās prasmes, uzlabot funkcionālās spējas un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centra speciālais pedagogs un aprūpētāja bērniem nodrošina atbalstu un gādā par labsajūtu veicinošu noskaņojumu, kopā tiek spēlētas galda spēles, zīmēts, darināti radošie darbi, svinēti svētki.

Projekta ietvaros paredzētas arī 6 izglītojošās nodarbības projekta dalībnieku – bērnu, vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Jūnijā mēneša nogalē notika pirmā nodarbība, ko vadīja psiholoģe Sarmīte Jaševa. Nodarbību dalībnieces tika aicinātas sabalansēt savu ikdienu un ne tikai pilnībā visu laiku veltīt saviem bērniem ar īpašām vajadzībām, bet rast mirkli arī sev, padomāt par savām vajadzībām, ielūkoties savās vēlmēs un sapņos.

Visu projektā paredzēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana turpināsies līdz 2021. gada decembra nogalei.