Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 30. novembris

Pieredzes apmaiņa – novembra vērtība un biedrības „Baltā māja” zelta resurss

    Jau trešo gadu aktīvi turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Tuvojas projekta noslēgums – tas noslēgsies 2015. gada nogalē. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai, palīdz organizācijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem stiprināt zināšanas un nodrošina iespēju apmainīties ar labās prakses piemēriem ar citām NVO. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

   Projekta 2015. gada darba plāna mērķis ir sekmēt biedrības „Baltā māja” darbības ilgtspēju un paaugstināt darbinieku kapacitāti ar vietējai sabiedrībai nepieciešamu sociālo pakalpojumu un līdzdalību veicinošu pasākumu regulāru un kvalitatīvu ieviešanu. Biedrības durvis ir atvērtas apmeklētājiem katru dienu un ikvienam vietējam iedzīvotājam ir pieejami biedrības sniegtie sociālā atbalsta pakalpojumi un ir iespējams piedalīties dažādās aktivitātēs. Notiek interešu grupas un klubi un tiek organizētas tematiskas un informatīvas tikšanās ar dažādiem speciālistiem. Kupli apmeklēts bija informatīvais pasākums par politikas aktualitātēm, ko 13. novembrī vadīja Māris Antonevičs, laikraksta “Latvijas avīze” politikas nodaļas vadītājs. Tanī pat dienā notika arī Elitas Keišas, nodibinājuma “Mārtiņa fonds” vadītājas seminārs, kurā pasākuma dalībnieki ieguva jaunu motivāciju savu ikdienas darbu veikšanai.

    25. novembrī, kā ikkatru mēnesi, uz tikšanos pulcējās interešu grupa “Gundegas”, šoreiz dāmas aktualizēja tēmas “Palīdzi pats sev”, su džok terapija, kas atklāja, kā ar akupunktūras, pašmasāžas metodi iespējams remdēt sāpes, dziedināt arī hroniskās saslimšanas. Kluba dalībnieču redzes lokā katru reizi ir kāda cita saistoša, aktuāla tēma, kas palīdz ikdienas dzīvi piepildīta ar vērtīgām zināšanām un neatsveramu pieredzi sevis bagātināšanas nolūkā.

   Savukārt, 26. novembrī notika kluba “Atrodi prieku sevī” dalībnieku tikšanās, šoreiz netradicionālas medicīnas speciāliste Viktorija Mihailova dalījās pieredzē dzīves vitalitātes un prāta, domu “tīrības” un kārtības uzturēšanas paņēmieniem, par homeopātiju.

   Novembris bija bagāts ar jauniem iespaidiem, atziņām, jo organizācijas pārstāvji viesojās pieredzes apmaiņas pasākumā Ziemeļlatgalē. Tika gūta lietderīga pieredze sociālajā jomā no Ludzas sociālā dienesta un biedrības “Savi”. Ar savu pieredzi dalījās arī organizācijas no Viļakas novada – “Palīdzi sev”, “Vecāku klubiņš”, “Omītes”, “Vide. Cilvēks. Kultūra” un citas. Tāpat priecājamies par Baltinavas amatnieku rosīgo ikdienu un lielajiem sapņiem. Dziļu izpratni un atbildību par uzticētajiem uzdevumiem sarunā pauda Kārsavas biedrības “Sapratne” pārstāvji. Savukārt Salnavā apbrīnojām biedrības “Kūzuls” prasmi sadarboties gan jauniem, gan gados vecākiem vietējiem iedzīvotājiem.

   Pieredzes apmaiņas pasākumos gūtās atziņas, uzzinātais par NVO darbību citos novados, tikšanās ar domubiedriem un aktīviem, nesavtīgiem cilvēkiem vēl ilgi iedvesmos un dos spēku ikdienā mūsu biedrības “Baltā māja” darbiniekiem. Tas dos spēkus arī Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kas biedrībā tradicionāli, arī šogad, ir labdarības akciju laiks. Biedrība “Baltā māja” vēl ikvienam gaišu un labestībā svētītu Adventes laiku!

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.