Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 20.oktobris

Pasākums „Būt kopā” Rožupes pamatskolā

16. oktobrī Rožupes pamatskolā notika pasākums – kopienas diena „Būt kopā”. Pasākums bija viena no biedrības „Baltā māja” Sorosa fonda Latvija atbalstītā projekta „Būt kopā” aktivitātēm.

Pasākuma dalībnieki bija Rožupes pamatskolas skolotāji un skolēni. Jau līdz galvenajai pasākuma dienai zēni kopā ar mājturības skolotāju atjaunoja un krāsoja koka solus un šūpoles skolas teritorijā. Šos darbus skolas apkārtnes labiekārtošanai ieteica veikt skolas direktors Gundars Kucenčeirs. Paldies visiem čaklajiem rūķiem, kas parūpējās, lai atpūta bērnu laukumā būtu tīrāka un patīkamāka.

Visiem citiem pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā, kurā katram bija iespēja zīmēt, aplicēt, līmēt un rakstīt vēlējumus uz draudzības pogas. Visas krāsainās pogas vienā lielā dekorā, kas skolas gaitenī priecēs un par savstarpēju cieņu un atbalstu atgādinās ikvienam garāmgājējam. Radošo darbnīcu vadīja biedrības „Baltā māja” darbinieces Evita Ziemele, Elīna Jermacāne un Inguna Badune.

Pasākums noslēdzās ar kopīgu brīdi pie skolas zālē. Klātesošos priecēja jauno talantu muzicēšana, sveicienus no Rožupes pagasta par aktīvu skolēnu iesaistīšanos Rožupes pagasta dienās paldies par rakstītajiem saturīgajiem domrakstus teica Rožupes kultūras nama vadītāja Ināra Ivanova. Pastāstījām par Sorosa fonda atbalstītā projekta ietvaros citām notikušajām aktivitātēm Līvānu novadā un arī par biedrības „Baltā māja” tuvākajā laikā plānotajiem pasākumiem. Dodoties tālāk savās gaitās visi pasākuma „Būt kopā” dalībnieki atzina, ka tikai ikviens pats un vislabāk kopā ar draugiem un domubiedriem ir atbildīgs par to, lai ikdiena būtu saturīga, radoša un izdevusies.

 

  

 

Informāciju sagatavoja:

Inguna Badune