Biedrība “Baltā māja” 2022. gada oktobrī ir uzsākusi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) realizāciju.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas.

Projektā tiks nodrošināti katram bērnam atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi bērnu veselības uzlabošanai – ergoterapeita, fizioterapeita, logopēda, psihologa, mūzikas terapeita, mākslas terapeita, silto smilšu un dabas vides estētikas individuālas nodarbības. Visus projekta paredzētos pakalpojumus nodrošinās kvalificēti speciālisti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – izglītojošās nodarbības, tiks nodrošinātas arī bērnu vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Visiem projektā iesaistītajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiks uzsākti 2022. gada 1. decembrī.

Aicinām Līvānu novada vecākus, aizbildņus vai audžuvecākus, kuru ģimenēs ir bērni ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem vecumā no 5 līdz 17 gadiem, pieteikties līdzdalībai projektā biedrībā “Baltā māja” Stacijas ielā 2, Līvānos vai zvanīt – tel. 26191652.