Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 28. maijs

Notikuši pasākumi jaunāko klašu skolēniem integrācijas stiprināšanai

Turpinās biedrības „Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19) realizācija. Projekta aktivitātes sekmēs Latgales reģionā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos vietējā sabiedrībā.

Jau kopš gada sākuma notiek projekta galvenās aktivitātes – latviešu valodas apmācības un integrācijas kurss, kuros savas zināšanas Rēzeknē un Daugavpilī uzlabo vai papildina 50 projekta dalībnieki. Tie ir Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji, kuriem līdzdalība projekta aktivitātēs, tajās gūtās zināšanas un informācija palīdzēs veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā. Maija mēneša nogalē apmācības tiek noslēgtas ar pārbaudes darbu veikšanu. Projektā veicamo pārbaudes darbu sarežģītības līmenis un saturs ir līdzīgs tām latviešu valodas zināšanu pārbaudēm, kuras tiek veiktas Valsts izglītības satura centrā. Projekta ieviesēji cer, projektā gūtās zināšanas iedrošinās projekta dalībniekus veikt valsts valodas pārbaudījumus un kārtot naturalizācijas eksāmenus.

Maija mēnesī ir notikuši 10 izglītojoši pasākumi “Draudzības diena” 1 – 4 klašu skolēniem, kuri mācās izglītības iestādēs ar mazākumtautību apmācību programmu. Pasākumi notika Daugavpils, Rēzeknes, Maltas, Tiskādu, Viļānu, Lāču, Krāslavas un Kruķu skolās. Kopā pasākumos piedalījās aptuveni 400 skolēni. Pasākumu programma bija veidota divās daļās: pirmajā bērniem tika piedāvāts skatīties leļlu teātra uzvedumu „Draudzības noslēpums”, kura sižets vieglajā latviešu valodā stāstīja par iecietību pret atšķirīgo, par draudzības un sadarbības nozīmi ikkatra dzīvē. Teātra galvenie varoņi bija suns, kaķis, pele un saules zaķis. Teātri spēlēja divas Līvānu novada pašdarbībās teātra aktrises: Sarmīte Znotiņa un Biruta Krūmiņa. Pēc izrādes ar bērniem notika pārrunas par redzēto. Sekoja trīs radošās darbnīcas: dažādu tautu rotaļu; draudzības pīnīšu izgatavošana un dekora – draudzības simbola savai skolai izveidošana. Pašu gatavotā draudzības rokassprādze un kopā ar draugiem radoši un interesanti pavadītais laiks, kas sniedza arī jaunas zināšanas, projekta dalībniekiem atgādinās par projekta pasākuma galveno mērķi – prasmi sadarboties un cienīt vienam otru. Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņēma projekta suvenīru ar logo – magnētu.

Jūnija mēnesī projekta darba grupa dosies uz Latgales pierobežas rajoniem, kur notiks četri informatīvi pasākumi, kuros piedalīties tiks aicināti vietējie Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji, vietējo NVO dalībnieki, kopienu līderi, pašvaldību pārstāvji. Pasākumos biedrības „Baltā māja” pārstāvji dalīsies pieredzē par labās prakses piemēriem no ieviestajiem Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektiem. Jūnija mēneša vidū notiks projekta noslēguma pasākums, kurā apmacības vadīs eksperte par integrācijas jautājumiem Ausma Pastore. Dalībnieki piedalīsies arī interatīvās nodarbēs, kurās būs iespēja pielietot savas projekta apmācības gūtās zināšanas.

 

Papildus informācija:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920

 

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA