Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 30.maijā 

 Maijā biedrība „Baltā māja” notiek izglītojošs pasākums “Zinošs = atbildīgs” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošanas periods ir 01/01/2019- 31/10/2019.

Šī gada 20. maijā biedrībā “Baltā māja” notika pirmais no trim izglītojošajiem pasākumiem “Zinošs = atbildīgs”. Pasākuma tēma šoreiz bija “Zinošs par Eiropu, atbildīgs par Latviju”, ko vadīja un ar izsmeļošu prezentāciju papildināja Daugavpils Universitātes lektors, eksperts Dmitrijs Oļehnovičs. Ievadvārdus pasākumam un ar projekta informāciju iepazīstināja biedrības “Baltā māja” direktore Inguna Badune.

Šoreiz tika izvēlēta ļoti aktuāla tēma par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas mūsu valstī notiks jau 25. maijā. Šādi pasākumi sekmē vietējās sabiedrības vēlmi un interesi piedalīties saturīgos, motivējošos pasākumos, ko vada sabiedrībā pazīstamas autoritātes. Šajā izglītojošajā pasākumā tika pievērsta uzmanība Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. Tajā tika aktualizētas tēmas par ES politikas pamatjautājumiem, par pilsoniskās sabiedrības pamatjautājumiem.

Dmitrija Oļehnoviča erudīcija, lektora dotības, plašais politiskās un cilvēcības pasaules tvērums un padziļinātā izpratne par sabiedrībā notiekošajiem procesiem pārsteidza un savaldzināja ikvienu no atnākušajiem interesentiem. Vairākkārt tika apskatīti jautājumi caur 1) valsts ekonomiskās izpratnes prizmu un 2) caur cilvēciski emocionālo prizmu. Un šādi apskatītās jomas, piemēram par lauku reģioniem, skolām, ražošanas modernizāciju, procesiem, bieži bija tik pretrunīgi, ka radīja daudz jautājumu un brīžam pat radīja satraukumu, dziļas pārdomas par katra personisko iesaisti un atbildību. Politikā veiktās izvēles, lēmumi un virziens ir visas sabiedrības virziens, tas ietekmē mūsu katra un katra sabiedrības šodienu un nākotni. Kā atzina lektors, daudziem no deputātiem, kas kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās, sākotnēji būtu jāpārvērtē sava līdzšinējā darbība un atbildība, par paveikto/nepaveikto. Lektors aktualizēja ES devumu Latvijai, zemniekiem, infrastruktūrai un citām jomām, minot arī neprasmīgu Eiropas fondu apguvi, bez ilgtermiņa izpratnes. D. Oļehnovičs pieskārās ļoti daudzām, tieši mūsu valstij jūtīgām vietām, kā veselības aprūpe, demogrāfija un lielas daļas iedzīvotāju pesimisms. Klausītāji uzdeva daudz jautājumu, uz kuriem saņēma izsmeļošas un kompetentas atbildes.

Bet viennozīmīgi – ikviens no apmeklētājiem un lektors bija izlēmis un aicināja doties uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām, izvēlēties un nepieļaut iepriekš pieļautās kļūdas, izvēloties tos vislabākos 8 deputātus, kam jāvirza mūsu tauta pa drosmes, zināšanu un uzplaukuma ceļu. 

Nākamais izglītojošais pasākums “Zinošs = atbildīgs” notiks 18. jūnijā, kad lektors aktualizēs kādu tēmu, kas ir nozīmīga pašlaik mums – Latvijai, konkrētāk – padziļināti tiks apskatīta Latvijas valsts prezidenta institūcijas izveide un attīstība, šie jautājumi tiks aktualizēti saistībā ar jaunā valsts prezidenta vēlēšanām. Aicināti apmeklēt un piedalīties, būt atbildīgiem un izvēlēties.

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

  Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”