Mēs aktīvi piedalījāies Līvānu pilsētas svētkos.

Biedrība „Baltā māja” kopš pavasara kā viens no sadarbības partneriem ir iesaistījusies projekta „Kopienu darbības veicināšana: aktīvai pilsoniskai līdzdalībai un nabadzības mazināšanai” īstenošanā. Projektu finansē „Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma”.

 

 Līvānu pilsētas svētkos, kā bija paredzēts projektā, aktīvi līdzdarbojās biedrības „Baltā māja” informatīvajā telts, kurā gaidīts bija ikviens svētku dalībnieks. Visi varēja iesaistīties sev piemērotās nodarbēs: bērni gatavoja suvenīrus, pieaugušie piedalījās erudīcijas konkursos par Līvāniem un Latviju. Tika zīmēti kopīgi zīmējumi, rakstīti novēlējumi. Īpaši liels skaits līvāniešu piedalījās uzdevumā, kurā fotogrāfijās bija jaatpazīst savas pilsētas dažādi objekti, kuri bija nofotografēti neparastos rakursos. Pilsētas viesiem un vietējiem tika stāstīts par biedrības darbību, par iespējām iesaistīties aktivitātēs vai saņemt pakalpojumus. Ikviens varēja nesteidzoties atpūsties, iesaistīties sarunās, pamieloties. Īpaši to novērtēja gados vecākie svētku apmeklētāji, arī bērnu vecāki.

 Biedrības darbinieki, brīvprātīgie un aktivitāšu dalībnieki šogad pirmo reizi piedalījās svētku gājienā. Esam priecīgi, ka kopā ar citiem aktīviem līvaniešiem, varējām lepni soļot pa Rīgas ielu pāri tiltam.

 Piedalīšanās svētkos mums sniedza lielu gandarījumu, kuru nespēj mazināt ne lietus gāzes, kas šķiet lija kādas piecas reizes visas dienas garumā, ne stiprais vējš, kurā laikā mēs draudzīgi noturējām katrs savu telts stūri. Piedalīšanās svētkos vienoja mūsu komandu un, cerams, kuplināja musu draugu pulku. Lai vasara Līvānos turpinās!

Informāciju sagatavoja:
Inguna Badune
E-pasts: inguna@baltamaja.lv; tālrunis: 65381707