Pirmdien, 31. maijā bija pirmās lauku labumu brīvbodes pēdējā darba diena šajā pavasarī.

Priecājamies, ka šī iniciatīva ir bijusi noderīga un sagādājusi ne tikai mainīšanās un labumu došanas un gūšanas prieku, bet arī prieku satikties un parunāties.

Brīvbodes notika Smelteros, Aizkalnē, Galēnos, Preiļos un Līvānos. Visaktīvāk mainīšanās, labumu tālāknodošana ir notikusi tieši pagastos. Galēnu kultūrvēstures biedrības koordinatore Mārīte stāsta, ka pirmā nedēļa pagājusi “taustoties”, ar zināmu skepsi, kamēr cilvēki apjautuši, ka neko nav pārpratuši – var nākt un dot ikviens un var ņemt jebkurš – ne iedzīvotāja sociālais statuss, ne kādi citi kritēriji nebija noteicoši. Visu izšķīra pašu cilvēku labā griba atdot, iemainīt, ziedot un nekautrējoties ņemt to, kas citiem palicis pāri. Tā iegūstam mēs visi. Galēnu brīvbodē mēneša laikā ir apgrozījušies ļaudis ne tikai no Galēniem, bet no Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku pagasta, kā arī no Viļānu novada – kartupeļus dāvināja SIA Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs.

Pagastu brīvbodes koordinatores stāstīja, ka jau nākamajās nedēļās tā arī bijis – ko no rīta atnes dažādas preces, tā vakarā jau to gandrīz vairs nav. Lielākā reklāma ir stāsti no mutes mutē. Tika izmantota iespēja apziņot interesentus, izmantojot sociālos tīklus un saziņas platformas. Koordinatores palīdzēja iedzīvotājiem atrast un sazināties vienam ar otru “pa tiešo”.

Visās bodēs vispieprasītākie bija kāpostu stādi. Daudzi izmantoja izdevību tikt pie kartupeļiem stādīšanai, tomātu stādiem un neskaitāmajām puķēm. Netika noniecināti rudenī tapušie ievārījumi un marinējumi – lielai vai mazākai saimei pusdienu galdam.

Preiļos ģimeņu atbalsta centram “Puķuzirnis” lauku labumu brīvbodes darbs labi sasaistījās ar pārtikas paku izdali trūcīgajām personām, iedzīvotāju ziedojumi labi noderēja palīdzībai līdzpilsoņiem. Līvānos lauksaimniecības produkcija lieliski papildināja jau esošo labdarības iniciatīvu – mantu ziedošanas un maiņas vietu “Trepīte” biedrībā “Baltā māja”.

Esam arī saskaitījuši, cik cilvēku tika iesaistīti brīvbodē. Kopumā tik reģistrēti 220 iedzīvotāji vismaz vienu reizi. 92 reģistrēti kā labuma devēji jeb ziedotāji, 128 kā labuma guvēji. Te gan jāpiebilst, ka liela daļa labuma devēju bija arī labuma guvēji. Kā teica Kristīne no Saunas pagasta: “Es darīju tā, ka labumu guva visi ziedotāji,lai nav tā, ka aiziet tukšām rokām no manis. Līdz ar to labumu guva visi no brīvbodes”.Cilvēki labprāt izmantojoši arī iespēju aprunāties, uzkavēties.

Vai tad nu viss – slēdzam bodīti? Beidzam mainīties? Cerams, ka tie, kam āķis lūpā, šis ir bijis impulss rīcībai. Tālāk jau biedrības pašas var izlemt turpināt aktivitāti, ja vēlas un ir pieprasījums no iedzīvotājiem.

Lielisks piemērs bija Pelēčos, kur biedrība “Nīdermuižas draudze” kopā ar pagasta pārvaldi ārā nojumītē pie pagasta mājas organizēja brīvbodi bez pieskatīšanas, paši kā savu iniciatīvu. Iedzīvotāji ar prieku un, jāsaka, pat ar mīlestību, nesa sēklas, stādus un gardumus burkās; un ar tikpat lielu prieku organizatori konstatēja, ka dienas beigās nojumīte tukša. Priecāsimies, ja rosība neizsīks un ļaudis paši atradīs, kam un kā sniegt palīdzīgu roku vai zaļu stādu.

Savukārt Viduslatgales pārnovadu fonds lauku labumu brīvbodes atkal piedāvās rudens sākumā. Tās notiks tajās pat vietās, tās organizējot kopā ar Galēnu kultūrvēstures biedrību, biedrību “Baltā māja”, ģimeņu atbalsta centru “Puķuzirnis”, sabiedrisko centru “Aizkalne” un sabiedrisko centru “Smelteriešu cimdiņš”. Tad būs jau ražas laiks un cerams, tās būs tik daudz, ka pietiks visiem.

Viduslatgales pārnovadu fonda komanda pateicas visiem iesaistītajiem sadarbības partneriem un atbildīgajām koordinatorēm Kristīnei no Saunas pagasta, Mārītei no Galēniem, Kristīnei no Preiļiem, Ingrīdai un Janīnai no Aizkalnes un Ingūnai no Līvāniem.

Lauku labumu brīvbode ir viena no demokrātijas veicināšanas aktivitātēm Viduslatgales pārnovadu fonda īstenotajā projektā “Labdarības aplis”. Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. EEZ un Norvēģijas granta apjoms ir 104 712.51 eiro.

#activecitizensfund #AIF #AktīvoIedzīvotājuFonds #labdarībasaplis #VLPF #LaukuLabumuBrīvbodes