Biedrība “Latvijas senioru kopienu apvienība” turpina 2020. gadā uzsākto senioru sociālā atbalsta programmu, kuru finansē ilggadējais organizācijas sadarbības partneris un atbalstītājs AS „DelfinGroup” (Banknote).

Ziedotāja atbalstu jau ir saņēmušas vairākas organizācijas, kas pārstāv senioru intereses, visos Latvijas reģionos. Arī turpmāk plānots sniegt atbalstu sociālās aprūpes iestādēm, slimnīcām, pansionātiem un biedrībām, nodot to klientu lietošanai medicīnas inventāru un materiālus, kas iegādāti par ziedojumā saņemtajiem līdzekļiem.

Šī gada maija mēnesī, pateicoties biedrības “Latvijas senioru kopienu apvienība” senioru sociālā atbalsta programmai, kuru finansē AS „DelfinGroup” (Banknote), ar dāvinājumu tika atbalstīta biedrība “Baltā māja”. Par piešķirto ziedojuma finansējumu tika iegādāti vairāki tehniskie palīglīdzekļi un iekārtas biedrības aprūpes mājās un Dienas aprūpes centra klientu vajadzībām. Biedrībā savā rīcībā aprūpes mājās klientu vajadzību uzlabošanai ieguva vairākus staigāšanas rāmjus, ratiņkrēslus un tualetes krēslus, ko piegādāja SIA Medilux. Savukārt biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klientu ikdienu dažādos vairāki koka konstruktori un mūzikas instrumenti, arī mūzikas centrs un citas noderīgas lietas aktivitāšu dažādošanai.

Biedrība no sirds pateicas par sniegto atbalstu AS „DelfinGroup” un senioru sociālā atbalsta programmas koordinētājam – biedrībai “Latvijas senioru kopienu apvienība”. Īpaša pateicība LSKA valdes priekšsēdētājas vietniecei Lilitai Kalnājai, par prasmīgo koordinēšanas darbu. Ziedojuma nodošanā piedalījās firmas “Banknotes” Līvānu filiāles pārstāvis Andris Lazdāns.

Saņemtais dāvinājums tiks izmantots veselības veicināšanai un trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai.

Fotogrāfijas skatīt foto galerijā.