Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 22. janvāris

 

    Latviešu valodas apmācības notiek četrās mazākumtautību NVO.

Turpinās projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

 

Latviešu valodas apmācības ( 120 stundu programma) speciālistu vadībā notiek slāvu biedrības „Uzori” ( Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils),Rēzeknes pilsētas biedrības Teātri-studiju „Joriks” (Rēzekne) un ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” (Jēkabpils) dalībniekiem. Apmācībās piedalās mazākumtautību biedrību aktīvisti, biedri un brīvprātīgie; kopā 4 grupās mācās 100 dalībnieki. Apmācības vada pedagogi, kuriem ir pieredze darbā ar pieaugušajiem cittautiešiem. Mācību procesa kvalitatīvai norisei palīdz iegādātās darba burtnīcas un mācību līdzekļi.

Mācību procesu papildina arī kultūras iestāžu – teātra un muzeja – apmeklējumi. Daļa no projekta dalībniekiem jau ir noskatījušies Anšlava Eglīša izrādi „Bezkaunīgie veči”, ko viesizrādēs rādīja Valmieras teātris.

Februāra mēneša sākumā tiks uzsākta projekta aktivitāte „Apmācības mazākumtautību NVO līderiem”. Ir paredzētas astoņas apmācības, kurās speciālistu vadībā piedalīsies visu četru projektā iesaistīto mazākumtautību NVO līderi. Daļu no apmācībām vadīs biedrības „Baltā māja” speciālisti. Pirmā apmācību tēma ir „Sadarbība ar pašvaldību un valsts iestādēm, citām NVO” un to vadīs Marika Rudzīte – Griķe ( biedrība „Sava kabata”).

Projekta ieviešana aktīvi turpināsies. Papildus latviešu valodas un mazākumtautību NVO līderu apmācībām tiks uzsākts arī integrācijas kurss. Integrācijas kursā sniegtās zināšanas par  Latvijas valsts vēsturi, ģeogrāfiju un  tradīcijām palīdzēs projekta dalībniekiem sekmīgāk integrēties vietējā sabiedrībā.

Visas projekta aktivitātes ir izvēlētas ar mērķi – sekmēt mazākumtautību NVO un to pārstāvju zināšanas, kas palīdzēs aktīvāk iekļauties vietējā sabiedrībā un NVO saimē.

Vēlam projekta dalībniekiem čakli mācīties un aktīvi piedalīties projekta pasākumos!

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

     Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.