Biedrība „Baltā māja”
25. oktobrī 2013. gads

Labdarības akcijas “Līvānu vitamīni” pasākumi.

29. oktobri biedrības “Baltā māja” telpās, notiks pirmais no pasākumiem labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” ietvaros. Akcija ir viena no projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” ( līguma Nr. 7.5./ P /13/22) aktivitātēm, projekts tiek ieviests kopš marta mēneša, Projekts guvis atbalstu fonda „Ziedot” projektu konkursā, kas tika organizēts sadarbībā ar A/S „Latvijas meži”; biedrība ir viena no atbalsta saņemējorganizācijām un vietējā projekta nosaukums ir „Līvānu vitamīni”.

Labdarības akcijas „Līvānu vitamīni” sagatavošana tika uzsākta jau kopš septembra mēneša, kad par akcijas norisi vienojās biedrības darbinieki, brīvprātīgie un koncerta uzveduma vadītāja Ināra Ivanova. Akcijas dalībnieki vienojās, ka iestudēs teātra izrādi, kuru parādīs Līvānu novadā no oktobra līdz decembra kopā 3 reizes. Labdarības akcijā tiks izrādīta luga “Princešu modināšana” pēc igauņu tautas pasakas motīviem. Katram pasākumam tā kuplināšanai tiks aicināti piepulcēties citi pāsadarbības kolektīvi. Uzvedumus plānots parādīt Līvānu novada pašvaldības slimnīcā, sociālās aprūpes centrā „Rožlejās” un Līvānu novada senioru pasākumā, kas notiks Rudzātu pagastā, Aktivitātes sagatavošanā iesaistījās brīvprātīgie: Olgas Vucenas- Klāvēnas vadībā tika šūtas dekorācijas un tērpi; citi darbnīcās sagatavoja nelielas pašu gatavotas dāvaniņas.

Labdarības akcijas uzveduma pirmizrāde notiks par godu biedrības “Baltā māja” septiņpadsmitajai dzimšanas dienai 29. oktobrī. To skatīties aicināti visi biedrības apmeklētāji, klienti un sadarbības partneri. Pasākumu kuplinās senioru vokālā ansambļa un Madaras Māsānes uzstāšanās. Aicinām uz pasākumu!

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune