Biedrība “Baltā māja”
2015. gada 2. februāris 

Klubs „Atrodi prieku sevī!” tiekas Baltajā mājā

 

 

            Biedrības „Baltā māja” telpās regulāri, jau vairākus gadus noris kluba „Atrodi prieku sevī” dalībnieku tikšanās. Kā atzīst kluba vadītāja Viktorija Mihailova, tikšanos un sarunu idejas pamatā ir veselības uzturēšana, cilvēka iekšējās pasaules izpratne, izziņas rosināšana, apgūtā praktizēšana, zināšanu bagātināšana un tiekšanās uz labāku sevi. Un tas arī izdodas, jo vadītāja šo gadu laikā vērojusi manāmu izaugsmi dalībniekos, tie kļuvuši gluži vai citi, daudz laimīgāki cilvēki. Tas rada gandarījumu un prieku. Pārmaiņas katram iekšēji nozīmē pārmaiņas sabiedrībā kopumā. Savukārt, iegūta atziņa, ka tikai katrs pats ir atbildīgs par notiekošo savā dzīvē, sniedz pirmo lielo ceļa zīmi, lai dotos sava prieka un pilnības virzienā.

 

            Tēmu, sarunu virzieni un spektri ir plaši, daži no tiem: harmoniska domāšana, ķermeņa enerģijas centri, mantras, mandalas, vides un mūzikas, lietoto vārdu izvēles ietekme uz cilvēka pasaules izjūtu un redzējumu, meditācija, piedošana, Dievs, gaisma, mīlestība, enerģija. Viktorija dalās savās zināšanās un praksē, kas apgūtas dziedniecības centrā „Akvilona”, katram ļaujot iekšēji izvērtēt, vai piedāvātā prakse, teorija rezonē ar viņa sirdi un ir harmoniska ar cilvēkam šajā brīdī vajadzīgo pieredzi.

Viktorija teic, ka uz jautājumu: „Kā atrast prieku sevī?” katram būs rodama sava atbilde, bet kopīgais ir tas, ka iekšējā prieka un miera aizsākums allaž ir rodams katrā pašā – savā sirdī, domāšanā, redzēšanas veidā un attieksmē. Prieku iespējams atrast ikvienam! Un ja cilvēks sevi pieņem un spēj pamanīt, uzziedināt prieku sevī, tad to var ieraudzīt it visā, vienmēr. Un tas, kas ir ārējs, redzams (vai tā būtu kāda saslimšana vai samezglota situācija), ir iekšējā stāvokļa redzams atspoguļojums jeb tas, kas ir novērojams matērijas, ķermeņa ārējā plānā, ir tiešs dvēseles iekšienes izklājums. Tādējādi, veidojot izpratni par cēloņiem, iespējams šķetināt un risināt ikvienu situāciju.

 

Sevis izziņa un prāta, gara skološana un atraisīšana ir pamatuzdevums visai dzīvei, ik dienai, un klubs „Atrodi prieku sevī” ir izzinošs solis un krāsains gaismmirklis, ar ko virzīties pretī savam priekam.