Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. janvāris

 Janvārī intensīvi norit apmācības mazākumtautību biedrībām

   Turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) īstenošanas ceļš. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

    Gada sākums tradicionāli liecina par visu turpmāko gada ritējumu un intensitāti – 2016. gads biedrību aktīvistiem sācies aktīvi – ar apmācībām, zinību apguvi par biedrības plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī notiek gatavošanās projekta noslēguma pasākumam februārī.

   Trešdien, 20. janvārī biedrībā “Baltā māja” Līvānos notika apmācības “Biedrības plānošanas dokumenti, to izstrāde”, ko vadīja M. Env. Sc. Marika Rudzīte – Griķe. Apmācībās piedalījās projekta koordinatori, līderi un biedrību pārstāvji no slāvu biedrības „Uzori” (Līvāni), baltkrievu kultūras un izglītības biedrības „Uzdim” (Daugavpils), un ukraiņu kultūrizglītojošā biedrības „Javir” un no Rēzeknes pilsētas biedrības teātra-studijas „Joriks. Apmācības notika divos ietilpīgos posmos: pirmā daļa tika veltīta plānošanas procesa būtībai, plānošanas līmeņu un dokumentu veidu iepazīšanai un izpētei, analizēta plānošanas dokumentu nepieciešamība. Savukārt otrajā daļā, Marika Rudzīte – Griķe vēstīja par zināšanu praktisku pielietošanu, proti, par biedrības attīstības stratēģiju kā galveno plānošanas dokumentu, tika praktiski iztirzāts dokumenta saturs, struktūra, piemeklēti individuāli risinājumi un praktiski ieteikumi. Apmācību procesā tika izzinātas jomas, kas tiešāk skar biedrību darba specifiku, piemēram veikta SVID analīze (analizētas biedrību stiprās un vājās puses), pētīta plānošanas dokumenta struktūra – izskatīta pašreizējā situācija biedrībās, stratēģiskā daļa (vīzija, misija, prioritātes, rīcības, uzdevumi), rīcības plāns, investīciju plāns, īstenošanas uzraudzības kārtība, to darbības termiņi uzstādīšana un kvalitatīva izstrāde, apzināšana un īstenošana biedrības ikdienā.

    Apmācību dalībniekiem, tāpat kā visas līdzšinējās apmācību tēmas, arī šī nesa daudz vērtīgā, kas šobrīd un arī pēc projekta noslēguma februāra izskaņā būs noderīgas biedrību sekmīgākam izaugsmes ceļam un jauniem izaicinājumiem savā darbībā.

    Biedrība “Baltā māja” ikvienam projekta dalībniekam vēl turpināt iesākto mērķtiecības, zināšanu un drosmes ceļu, sadarboties, virzīt sevi un komandu jauniem mērķiem, apgūstot nepieciešamās zināšanas, praktiski pielietojot valsts valodu!

 

 

 

 Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.