Informācija bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada novembrī ir uzsākusi projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas un nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Projektā tiks nodrošināti katram bērnam atbilstoši sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumi bērnu veselības uzlabošanai. Visiem projektā iesaistītajiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būs iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums – izglītojošās nodarbības, tiks nodrošinātas arī vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Visus projekta paredzētos pakalpojumus nodrošinās kvalificēti speciālisti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tiks uzsākti 2021. gada 4. janvārī.

Aicinām Līvānu novada vecākus, aizbildņus vai audžuvecākus, kuru ģimenēs ir bērni ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem vecumā no 5 līdz 17 gadiem, pieteikties līdzdalībai projektā biedrībā “Baltā māja” Stacijas ielā 2, Līvānos (tel. 26191652).