Biedrība „Baltā māja”

2015. gada 24. marts

 

    Turpinās projekts mazākumtautību biedrību līderiem un dalībniekiem.

Tiek turpināta projekta Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

 

Marta mēnesī regulāri tika turpinātas latviešu valodas apmācības Līvānos, Rēzeknē, Daugavpilī un Jēkabpilī. Kopā 4 grupās mācās 100 dalībnieki; tās vada pieredzējušas pedagoģes. Mācību process balstīts uz sarunvalodas apguvi, tiek apskatītas tēmas, kas projekta dalībniekiem būs noderīgas turpmāk savā ikdienā, darbā un dažādās sadzīves situācijās. Apmācības tiek papildinātas ar darbu grupās un individuāliem uzdevumiem.

Ar interesi dalībnieki apmeklē arī integrācijas kursus. Šajos kursos uzmanība tiek pievērsta Latvijas vēstures, ģeogrāfijas, likumu un latviešu tautas tradīciju apguvei. Nodarbībās tiek izmantoti dažādi papildus informatīvie resursi, darbs tiek organizēts interaktīvi un grupās.

Marta mēnesī ir notikušas arī apmācības „Biedrību grāmatvedība un lietvedība”, kuras 20. martā notika aktivitātes „Apmācībām mazākumtautību NVO līderiem” ietvaros. Šoreiz apmācības norises vieta bija izvēlēta Rēzekne – Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā. Projekta dalībniekus uzņēma biedrības „Joriks” pārstāvji, kas pastāstīja par savu un citu Rēzeknes un NVO darbību.  Apmācības vadīja Elīna Jermacāne, pieredzējusi biedrības „Baltā māja” grāmatvedības un lietvedības speciāliste. Tika sniegta daudzpusīga, izsmeļoša informācija, kas palīdzēs organizācijām atbilstoši likumdošanai sakārtot grāmatvedību, nodrošināt pārskatu sagatavošanu un veikt lietvedību.   Pēc apmācībām projekta vadītāja Inguna Badune kopā ar vietējiem projekta koordinatoriem plānoja turpmākās projekta aktivitātes interaktīvos pasākums /šovus „Es mīlu Latviju visvairāk, jo…”, no kuriem pirmais notiks Daugavpilī 28. aprīlī.

 

Projekta ieviesēji ir gandarīti, ka projektā iesaistītās mazākumtautību NVO atzinīgi novērtē un izmanto projekta piedāvātās iespējas. Lai turpina pieaugt prieks mācīties un enerģija darboties!

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

     Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.