Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 29. maijs

Interaktīvi pasākumi/šovi

„ES MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” Rēzeknē, Jēkabpilī un Līvānos

Darbīgi turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”. Projekta dalībniekiem rit apmācību noslēguma mēnesis, kas noslēgsies ar pārbaudes darbu veikšanu latviešu valodā un integrācijas kursā. Tomēr paralēli mācībām maija mēnesī norisinājās arī trīs interaktīvu pasākumu/šovu sagatavošana un norise. 

Dabā maijs ir ziedošākais un spraigākais mēnesis un tāpat arī biedrības „Baltā māja” īstenotajā projektā šajā mēnesī norisinājās nerimtīgs darbs – veiksmīgi, radoši un dalībniekus un organizatorus gandarījoši norisinājušies trīs interaktīvie pasākumi/šovi „ES  MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO… ” Rēzeknē, Jēkabpilī un Līvānos.

7. maijā pasākums/šovs „ES  MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” notika Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā, 16. maijā – Jēkabpils Tautas namā, savukārt biedrības „Baltā māja” pilsētā Līvānos pasākums notika 22. maijā – Līvānu novada Kultūras centrā. Visus trīs pasākumus, tāpat kā Daugavpilī, vadīja un par labu noskaņojumu dalībniekiem un skatītājiem rūpējās mūziķe un kultūras dzīves pazinēja Anita Gavare. Pasākumu scenārijs bija veidots mijoties dažādiem uzdevumiem, kurus katrā šovā veica pieci “drosmīgie” un starp tiem prieku skatītājiem sagādāja vietējie pašdarbības kolektīvi. Tāpat visu pasākumu norises laiku aktīvi savu viedokli izteica un skatītājiem adresētos konkursos piedalījās daudzi zālē esošie aktīvisti, kuriem viedokli un atzinību izteikt palīdzēja projekta publicitātes materiāli – papīra karodziņi ar logo un saukli “Mēs esam Latvija”.

Dalībniekiem – Rēzeknes pilsētas biedrības Teātri-studiju „Joriks” dalībniekiem, ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības „Javir” pārstāvjiem Jēkabpilī un slāvu biedrības „Uzori” pārstāvjiem Līvānos bija sarūpēti dažādi uzdevumi, kas šķita aizraujoši gan konkursantiem, gan skatītājiem. Kā pirmais, ko dalībnieki veiksmīgi un ar entuziasmu izpildīja bija „Vizītkarte”. Tās bija prezentācijas, kuras laikā dalībnieki stāstīja par sevi kā daļu Latvijas, par saviem hobijiem, ģimeni, dzīvesveidu un to, kas viņiem dzīvē rada prieku un vēlēšanos pilnveidot savas zināšanas un personību. Arī turpmākie uzdevumi bija saistoši un zināšanas par Latviju, valodu un dalībnieku radošumu apliecinoši. Tā otrajā uzdevumā zinošie dalībnieki atrada atbildes uz erudīcijas jautājumiem par Latvijas dabu, kultūru, politiku un vēsturi. Viens no kreatīvākajiem uzdevumiem, ko veica dalībnieki bija „Kas es esmu?” kura laikā dalībnieki izlozēja Latvijas tēlu raksturojošus simbolus (augus, dzīvniekus vai personības), un uzdodot jautājumus dalībniekiem bija jāuzmin, kāds vārds slēpjas tiem „aiz muguras”. Dalībnieki trāpīgi uzdeva jautājumus, ticēja savai intuīcijai un pārsteidzoši ātri uzminēja nezināmos vārdus. Tāpat dalībniekus sarosīja un veiklībā pārbaudīja uzdevums, kurā bija jāveic Latvijas pilsētu rakstīšana uz laiku. Dalībnieki pierādīja savas Latvijas ģeogrāfijas zināšanas un lielisko atmiņu.

Citā uzdevumā tika noskaidrotas dalībnieku zināšanas un veiksme attiecībā uz Latvijā svinamo un atceres dienu datumiem. Uzdevums bija veidots neparastas puzles veidā. Noslēdzošais uzdevums konkursantiem bija „Latvija, kādu es to redzu” – tā bija iespēja iejusties mākslinieku ādā. Izmantojot floristikas materiālus un latvisku izdomu dalībnieki radīja savu redzējumu vizuālā mākslas darbā par to, kā viņš redz, piedzīvo un ko novēl Latvijai. Darbi izdevās izcili skaisti, tāpat arī ikviena dalībnieka stāstītais par savu darbu bija aizkustinoša liecība tam, kā mīlestība uz savu valsti var būt dzīva un attīstīta arī mazākumtautību pārstāvjos.

Uzdevumi tika vērtēti, žūrija ražīgi strādāja, un ikviens dalībnieks šova gaitā saņēma kādu no piecām nominācijām – „Zinošākais dalībnieks”, „Jautrākais dalībnieks”, „Drosmīgākais dalībnieks”, „Radošākais dalībnieks” un „Asprātīgākais dalībnieks”. Tika noskaidroti arī katra konkursa galvenie uzvarētāji – Rēzeknē Jekaterina Garfunkele, Jēkabpilī – Jeļena Jekaraševa un Līvānos – Jeļena Ivanova. Šīs dalībnieces bija līderes savākto punktu ziņā. Organizatori pateicas visiem ar drosmi apveltītajiem dalībniekiem un sveic ar skaistu uzvaru ceļā uz latviešu valodas un bagātās kultūras apguvi. Sirsnīga pateicība pienākas arī projekta brīvprātīgajiem aktīvistiem, skatītājiem, kas nenogurstoši palīdzēja pasākuma gaitā kā arī iedrošināja un uzmundrināja dalībniekus.

Pasākumu/šovu „ES  MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” maratons ir auglīgi īstenots un noslēdzies, bet aktivitātes un ceļš uz jaunām virsotnēm ir tikai sācies! Veiksmi apmācību noslēguma pārbaudes darbos un uzdrošināšanos īstenot savus mērķus un lielos sapņus vēl biedrība „Baltā māja”!

 

 

 

Papildus informācija:

Tel.65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

 Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 www.sif.lv   www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 

Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.