Biedrība „Baltā māja”
2014. gada 24. aprīlis

Daugavpilī notiks akcija un diskusija integrācijas veicināšanai.

Svētdien, 27. aprīlī Daugavpilī notiks akcija, kas ir viena no biedrības “Baltā māja” ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Akcijas dalībnieku mērķis ir aicināt Latvijā dzīvojošos cilvēkus kļūt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” galvenās aktivitātes ir Rēzeknē un Daugavpilī notiekošas latviešu valodas apguves apmācības un integrācijas kurss, kuros piedalās Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupas pārstāvji.

Gatavojoties projekta akcijai „Draudzīgās pogas” projekta dalībnieki, kuri apgūst latviešu valodas zināšanas, to praktiskai izmantošanai uz projekta informatīvajām pastkartēm „Draudzīgās pogas” ir latviešu valodā uzrakstījuši aicinājumus saviem līdzcilvēkiem kļūt savstarpēji draudzīgākiem. Akcijas norises laikā projekta dalībnieki izdalīs Daugavpilī iedzīvotājiem informatīvās pastkartes „Draudzīgās pogas” un bērni saņems balonus ar projekta logo.

Pēc akcijas plkst.16.00 notiks interaktīvs diskusiju vakars (projekta aktivitāte Nr.5) Daugavpils pašvaldības iestāde „Latviešu kultūras centrs” ( filiālē bijušais kinoteātris „Renesanse’’; adrese: Vienības iela 30, Daugavpilī). Tajā piedalīsies projekta dalībnieki, citi projekta mērķa grupas pārstāvji, vietējo mazākumtautību NVO pārstāvji.

Papildus informācija:
Biedrība „Baltā māja”
Adrese: Stacijas iela 2, Līvāni
Tālrunis: 65381707; 25903920
Informācija sagatavota un ievietota 26/03/2014

Projekta finansējums: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds 75% un Latvijas valsts budžeta līdzekļi 25%.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA