Biedrība “Baltā māja” 2022. gada oktobrī uzsāka projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/22/A/007) realizāciju. Projekta aktivitātes notiks līdz 2023. gada decembrim.
Projekta mērķis ir palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību Līvānu novada 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes, uzlabotu funkcionālās spējas.
Dalību projektā ir uzsākuši 27 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no Līvānu novada. Lai bērni saņemtu sev atbilstošos sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus, nozīmīga ir sociālā darbinieka un bērnu vecāku atbildīga, regulāra sadarbība.
Katrs bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kas piedalās projektā, saņems sev atbilstošus sociālās rehabilitācijas speciālistu pakalpojumus veselības uzlabošanai. Jau ir uzsāktas projekta dalībnieku individuālās konsultācijas pie ergoterapeita, fizioterapeita, logopēda, psihologa. Tuvākajā laikā speciālistu komandai pievienosies mūzikas terapeits un mākslas terapeits. Visi projekta iesaistītie speciālisti ir ar lielu pieredzi un atbilstošu kvalifikāciju.

  1. gada decembrī darbību uzsāka Dienas aprūpes centrs, kurā projekta dalībnieki- bērni ar funkcionāliem traucējumiem, tiek gaidīti trīs reizes nedēļā. Dienas centrā speciālā pedagoga vadībā, ar aprūpētāja atbalstu projekta dalībnieki piedalās radošas nodarbībās, apgūst sociālās prasmes, uzlabo zināšanas.
    Projekta ieviešana turpinās. Tuvākajos mēnešos sociālās rehabilitācijas pakalpojumos – izglītojošās nodarbībās, tiks aicināti piedalīties arī bērnu vecāki. Projekta ieviesējs- biedrība “Baltā māja”, ir gandarīts, ka iespēju uzlabot savu veselību atzinīgi novērtē gan paši bērni ar funkcionāliem traucējumiem, gan viņu vecāki.

Inguna Badune,
projekta vadītāja