Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Kopā varam”

Biedrība “Baltā māja” uzsākusi projekta “Kopā varam” (Līguma Nr. LNP/2-13.22/20/129) ieviešanu. Projekts guvis atbalstu projektu konkursā Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir īstenot sociālā atbalsta un sabiedrības integrāciju veicinošus pasākumus Līvānu novada iedzīvotājiem. Projekta uzdevumi vērsti uz to, lai sekmētu projekta dalībnieku – sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvju – cilvēku ar invaliditāti, senioru, pirmspensijas vecuma cilvēku, ilgstošo bezdarbnieku un cittautiešu integrācija ar pašpalīdzību veicinošu, radošu un izglītojošu aktivitāšu palīdzību.

Organizācijā ik dienas ierodas līvānieši, kas apmeklē sabiedriskos pasākumus vai izmanto piedāvātos sociālā atbalsta pakalpojumus. Jau daudzus gadus uz “Balto māju” iedzīvotāji atnes arī mantas ( apģērbu, traukus, sadzīves priekšmetus), kas tiem vairs nav nepieciešamas, bet ir labā stāvoklī. Ar biedrības darbinieku starpniecību šīs lietas tiek nodotas cilvēkiem, kuriem tās noderētu. Pateicoties projekta atbalstam, ēkas Stacijas ielā 2, pirmajā stāva tiks iekārtota vieta, kurā iedzīvotāji varēs atstāt labdarībai sev vairs nepieciešamās lietas, kas ir labā stāvoklī. Savukārt, tie, kam šīs lietas būs noderīgas, varēs tās iegūt sev vai savas ģimenes locekļiem bez maksas. Tiks veicināta sabiedrības solidaritāte, saudzēti dabas resursi un sniegts atbalsts maznodrošinātiem sabiedrības locekļiem.

Otra projekta aktivitāte ir integrācijas veicināšanas un savu personisko resursu apzināšanos veicinošs pasākumu cikls “Kopā varam” . Notiks 4 pasākumi, ko vadīs speciālisti. Pirmie divi pasākumi parādīs, kā radošajiem darbiem izmantot makulatūru. No makulatūras tiks izveidots papīrs un no tā izveidotas apsveikuma kartiņas un dekori. Daļa no izgatavotajām kartiņām tiks nodotas biedrības “Baltā māja” rīcībā kā reprezentācijas suvenīri organizācijas sadarbības partneriem vai viesiem.

Vēl divas nodarbības notiks augustā, tajās speciālista vadībā varēs apgūt prasmes sagatavot savu izaudzēto ražu ziemai. Tiks gatavoti dažādi konservi un zaļumu maisījumi. Noslēguma nodarbībā virtuvē tiks gatavoti dažādi našķi. Tie būs latgaliešu tradicionālie, mūsu bērnības atmiņās saglabājušies, gardie saldumi. Visās nodarbībās tiks sniegta arī noderīga informācija kā uzlabot savu ikdienu, kā ekonomēt līdzekļus un rast motivāciju iesaistīties citās noderīgās aktivitātēs.

Nākošā nodarbība “Radošie darbi no pašu gatavotā papīra” notiks pirmdien, 20. augustā. Gaidīsim!