Biedrība „Baltā māja”
2019. gada 17.maijs 

 Biedrībā „Baltā māja” Līvānos notiks izglītojošs pasākums  “Zinošs par Eiropu, atbildīgs par Latviju” 

Biedrība “Baltā māja” ievieš Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbalstīto projektu “Mēs – visi savējie”, projekta līguma Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/012/01, projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ieviešot NVO aktivitātes, kas sekmē plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, lai Latvijā nodrošinātu demokrātisku valsts pārvaldību un demokrātiju. Projektā tiks organizēti informatīvi un izglītojoši pasākumi, kas stiprina un atbalsta organizētu pilsonisko sabiedrību Latgales reģionā.

Pirmdien, 20. maijā notiks izglītojošs pasākums “Zinošs = atbildīgs”. Pasākuma tēma: “Zinošs par Eiropu, atbildīgs par Latviju”, (projekta aktivitāte Nr. 2.1.). Pasākuma lektors/eksperts Dmitrijs Oļehnovičs, Daugavpils Universitāte. 

Pasākums notiks pirmdien, 20. maijā plkst. 12.00 biedrības “Baltā māja” telpās, Stacijas ielā 2, Līvānos. Esiet laipni gaidīt 

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

#NVOfonds2019

 Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”