Biedrība „Baltā māja”
2015. gada 31. augusts

  Augustā biedrības „Baltā māja” darbinieki un aktīvisti dodas pieredzes apmaiņā uz Igauniju

Turpinās biedrības projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un turpināsies līdz 2015. gada nogalei. Projekta realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai un tās darbinieku zināšanu stiprināšanai. Projekts ir atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

25. un 26. augustā veiksmīgi tika īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Tallinu un Hāpsalu (Igaunija), kur profesionāla gida, viesmīlīgā un zinošā pavadoņa lomu pildīja un izzinošu maršrutu, lai iepazītu Igaunijas veiksmīgākās biedrības, vēsturi un valsts kultūru bija izstrādājis ilggadīgs biedrības „Baltā māja” draugs, bijušais biedrības Haabersti Sotsiaalkeskus Eakate Päevakeskus Koduhooldustalitus (Hābersti Sociālais centrs vecāka gadagājuma cilvēkiem) Tallinā direktors Genādijs Vihmans. Viņš bija sagatavojis mūsu vizīti, kurā tika paredzētas vairākas tikšanās ar biedrību pārstāvjiem, kas dalījās savā pieredzē par organizāciju ikdienas darbu, struktūru, finansējuma avotiem un darbības virzieniem. Tā Tallinā un Hāpsalā divās dienās mūsu delegācijas pārstāvji intensīvi apmeklēja biedrības, kas pārsteidza un iepriecināja ar dažādību, aktivitāti un savas zemes mīlestību vārdos un darbos.

Biedrības aktīvisti uzreiz pēc ierašanās Igaunijā viesojās Vanurite Eneseabi–ja Noustamiskeskus (Pašpalīdzības un konsultāciju centrs veciem cilvēkiem). Šīs biedrības moto: „Vecums ir prieks!” un nevis otrādi! Un patiesi, jo biedrības ideja un virzošā doma ir apmeklētāju pašapkalpošanās un pašattīstība. Tā dāvā apmeklētājiem plašas, gaišas telpas (māja būvēta 1902. gadā) tā ir restaurēta un saglabājusi tālaika romantisma notis. Biedrība savas finansiālās situācijas stiprināšanai uztur nelielu viesu mājas, ko apkalpo biedrības personāls. Biedrību raksturo plaša darbības sfēra. Piedāvājumā ir medicīnas darbinieku – psihologu psihoterapeitu, masieru, juristu, sociālo darbinieku konsultācijas un pakalpojumi, līdzdalība, tāpat biedrībā radoši strādā un jaunos dārzniekus skolo pieredzējuši dārzkopji, darbojas sieviešu koris, notiek vietējo mākslinieku koncerti, dzejas vakari, izstādes, pieejama plaša bibliotēka, kafejnīca, radošās darbnīcas, sportisko aktivitāšu pulciņi, dejas. Biedrība kopumā ir sapulcinājusi ap 400 biedriem, neļaujot tiem sagumt un saskumt par sirmajiem gadiem, gluži pretēji, rosina uz ķermeņa un prāta aktivitāti un prieku! Biedrības „Baltā māja” locekļi atzina, ka šī tikšanās dāvāja vairākas ierosmes un nākotnes idejas, kas būtu ieviešamas arī pašu mājās!

Tālākais ceļš latviešus kaimiņu zemē Igaunijā veda uz biedrību Haabersti Sotsiaalkeskus Eakate Päevakeskus Koduhooldustalitus (Hābersti Sociālais centrs vecāka gadagājuma cilvēkiem) Tallinā, kur mūsu gids Genādijs patiesi jutās kā mājās, jo pavadījis šeit daudzus gadus kā biedrības direktors. Šobrīd Sociālo centru vada apņēmīgā un darbīgā Natalja Grusdam, kuras pirmie veiksmīgie projekti ir saistīti ar ēkas telpu remontu un labiekārtošanu, lai paplašinātu apjomīgajai mērķauditorijai pieejamo pakalpojumu klāstu. Īpaši talantīgas šajā biedrībā ir daiļamatu meistares, rokdarbnieces tautastērpu darinātājas. Biedrības darbības jomas ir ļoti daudzpusīgas, tā ir sociāli aktīva, radoša, augoša. Biedrība pulcina 10 interešu grupas, kas apvieno interesentus par dažādām tēmām: mūziku, jurisprudenci, veselību, mākslu, ceļošanu, pārgājienu organizēšanu, jēgpilna brīvā laika pavadīšanu bērniem, dažādu tematisko pasākumu uzraudzību un organizēšanu. Tāpat biedrība piedāvā vairākus sociālos pakalpojumus, piemēram, palīdzības sniegšanu mazturīgajiem, sadarbojoties ar lielveikalu tīkliem, darbojas drēbju maiņas punkts. Tāpat šinīs telpās delegācija no Līvāniem tikās ar vairāku citu biedrību pārstāvjiem, viena no tām pensionāru biedrība „Raavis”. Kā pastāstīja tās vadītāja, biedrība savā darbībā akcentē sociālās aktivitātes, līdzdalības veicināšanu – gan veselības uzturēšanas ziņā – vingrošana, pārgājieni, ceļošana, aktivitātes un rosība dabā, mākslas terapija, joga un citas nodarbības. Tāpat tā piedalās un ir iniciatore dažādām akcijām, kas paredzētas senioru interešu aizstāvībai. Kopā ar citām senioru apvienībām tā veiksmīgi īsteno savus uzstādītos mērķus. Biedrība īpaši rūpējas par tēvu-vīru klubu un nodarbību uzturēšanu, vīrieši nāk spēlēt bridžu, šahu, galda spēles, tāpat dejo un te palīdz jaukās dāmas, kuras ar prieku un sajūsmu virpuļo kā jaunībā. Arī pārējo sastapto biedrību pārstāvji laipni un viesmīlīgi uzņēma ciemiņus, stāstot par savu biedrību un izzinot mūsu biedrības pieredzi.

Turpinājumā apmeklējām Hāpsalu, kur devāmies uz Haapsalu kultuurikeskus (Hāpsalas Kultūras centrs), kurā savu mājvietu radušas vairākas biedrības. Mūsu delegāciju uzrunāja Hāpsalu pilsētas mēra vietnieks Pīters Vikmans, kurš izstāstīja par pilsētas, Kultūras centra vēsturi, atklāja, ka ēka ir nesen rekonstruēta, te mājvietu radusi plaša bibliotēka, izstāžu zāles, tikko kā skatītājiem vērtas durvis uz jaunu, mūsdienīgu kinoteātri. Pilsēta dāvā saviem mājiniekiem un viesiem ikgadējus „Baltās dāmas” koncertus, kas norit gleznainajā pilsētas cietokšņa teritorijā. Tāpat Hāpsalu var aplūkot mežģīņu muzeju, kur sastopamas prasmīgākās rokdarbnieces visā Igaunijā. Pīters stāstīja par biedrību un pašvaldības māksliniecisko kolektīvu finansēšanas nosacījumiem, kas ir atšķirīgi no mūsu valstī spēkā esošajiem finansēšanas noteikumiem. Te darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, kas pamatā ir vērstas uz kultūras dzīves uzturēšanu – kori, orķestri, kā arī vairākas citas sociālās jomas, mākslas, sporta aktivitātes, ko atbalsta dome, gadā piešķirot ap 70 000 EUR. Tāpat detalizēti par savām biedrībām stāstīja vairāki citi uzaicināto biedrību un apvienību pārstāvji un aktīvisti.

Igaunija iedvesmo! Biedrības iedvesmo ar nerimtīgu, jēgpilnu un gandarījošu darbu, krāsainību un uzdrošināšanos, iedzīvotāji ar mieru, prieku un sportiskām aktivitātēm ielās, debesis ar valsts karogiem, kas cildeni plīvo pie igauņu mājām. Iedzīvotāji ar lepnumu un mīlestību stāsta par savu vēsturi, tagadni, personībām un notikumiem. Iedvesmo ar to, ka igauņi lepojas ar saviem kaimiņiem latviešiem.

Visus sajūsmināja Hāpsalu Kultūras centrā sastaptais igaunis, kurš lieliski runāja latviešu valodā, vaicāts, kā tas viņam ir izdevies, viņš ar prieku atbildēja: „Bet mēs taču esam kaimiņi!” Lai kaimiņu draudzība stiprinās, izziņa un pieredze bagātinās, lai mūsos dzimst patiess lepnums par mūsu zemi, vēl biedrība „Baltā māja”!

 

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

 

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv  www.eeagrants.lv  www.eeagrants.org

 Šī informācija mājaslapai ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas mājaslapā saturu atbild biedrība „Baltā māja”.