Biedrība “Baltā māja” jau 2020. gada nogalē uzsāka projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana notika visu 2021. gadu un projekts noslēgsies 2022. gada 28. februārī. Projektā tika nodrošināti 1060 sociālie rehabilitācijas pakalpojumi, tos saņēma 23 Līvānu novada bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projekta dalībnieki – bērni ar īpašām vajadzībām saņēma atbilstoši viņu individuālajos rehabilitācijas plāniem, kurus izstrādāja sociālā darbiniece Ilze Ancāne. Uz tiem balstoties, projekta dalībnieki saņēma sev atbilstošās, nepieciešamās individuālās sociālās rehabilitācijas konsultācijas, kuras sniedza pieredzējuši speciālisti: logopēds, psihologs, ergoterapeits, fizioterapeits, mākslas terapeits un mūzikas terapeits. Daļai no projekta dalībniekiem papildus tika nodrošinātas arī silto smilšu un dabas vides estētikas nodarbības, ko nodrošināja biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” Preiļos. Darba dienu pēcpusdienās projekta dalībniekiem – bērniem ar funkcionāliem tika nodrošināta iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru.

Gan projekta dalībnieki- bērni ar īpašām vajadzībām, gan viņu ģimenes bija pateicīgas un iepriecinātas par iespēju saņemt veselības uzlabošanai nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus tepat savā dzīvesvietā- Līvānos. Īpaši tika novērtēta iespēja saņemt ārstniecisko masāžu, gūt atbalstu no ergoterapeita, ļauties krāsu un mūzikas dzienieciskajam spēkam. Projekta sekmīgas norises un rezultātu sasniegšanas pamats bija kvalificētu speciālistu piesaiste, atbildīgu ģimenes locekļu atbalsts un pašu bērnu ieinteresētība uzlabot savu veselību. Pateicamies visiem projekta norisēs iesaistītajiem un vēlam veselību.

Biedrība “Baltā māja” ir gandarīta, ka pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta atbalstam, bija iespējams sniegt atbalstu veselības uzlabošanai Līvānu novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Organizācija izmantos visas iespējas, lai arī turpmāk nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu Līvānu novada iedzīvotājiem.