Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” 2022 . gada Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022” ir atbalstījis biedrības “Baltā māja” projektu “Būt kopā” un piešķīris finansējumu tā realizācijai 324,00 EUR. Projekta finansētājs ir Līvānu novada dome un projekta ieviesējs ir nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Biedrībai „Baltā māja” 2021.gada 29. oktobrī apritēja 25 gadi, kopš organizācija veic darbu sabiedrības labā. Sakarā ar pagājušā gada nogalē ilgstošo COVID19 pandēmijas noteikto ierobežojumu ietekmi, nebija iespējams nosvinēt biedrības jubileju, kurā bija plānots pulcēt mūsu bijušos kolēģus, brīvprātīgos darbiniekus, mūsu apmeklētājus, sadarbības partnerus, Līvānu novada pašvaldības pārstāvjus. Biedrības “Baltā māja” dzimšanas dienas svinības norise tiek plānota 2022. gada 28 maijā. Pasākuma “Tavai Baltajai mājai 25+” norisi kuplinās bijušo līvāniešu, mūziķu, brāļu Ata un Jāņa Auzānu koncerts. Paredzētā pasākuma norises vieta- Jēkaba Graubiņa Līvānu novada mūzikas un mākslas skolas dārzā. Līvānu novada dome sniegs atbalstu pasākuma norises vietas elektrības pieslēguma nodrošināšanai un apmaksai.

Pasākums veicinās biedrības “Baltā māja” darbības popularizēšanu, sekmēs kopienas vienotību, motivēs ikkatru būt sabiedriski aktīviem un atbildīgiem gan pret sevi, gan pret saviem līdzcilvēkiem. Tiks popularizēts brīvprātīgais darbs un sekmēta iedzīvotāju aktīvāka iesaiste biedrības darbībā.

Pateicamies par atbalstu un gaidīsim pasākumā “Tavai Baltajai mājai 25+”.