Projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” (līguma Nr.6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/020) realizē biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”, sadarbībā ar projekta četriem partneriem- biedrībām “Latvijas senioru kopienu apvienība” (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola”, “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni). Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā, kā vienu no sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu un nozīmīgas sabiedrības daļas, interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot Trešās paaudzes universitātes tīklu Latvijā.

Projekta ietvaros 2024. gada 28. februārī notika atvērtā bezmaksas nodarbība senioriem“BŪT KOPĀ. MĀCĪTIES UN DARĪT”. Pasākums notika senioru biedrības “Līvānu pīlādzis” telpās, tas bija kupli apmeklēts. Pasākumu vadīja biedrības “Baltā māja” pārstāves, projekta U3A dalībnieces Inguna Badune un Staņislava Balode.

Nodarbības ievadā Inguna Badune pastāstīja par projekta U3A mērķiem, tā ieviesējorganizācijām un tajā plānotajām aktivitātēm. Sekoja informācija   par biedrības ”Baltā māja” darbību un iespējām iesaistīties tās norisēs.

Tālāk sekoja Staņislava Balodes stāstījums par citu Eiropas valstu senioru izglītošanos, par Trešās paaudzes universitāšu darbību un to piedāvātajām iespējām senioriem. Pasākuma dalībnieki uzzināja par aktīvajiem Polijas senioriem, par kuriem vairāk uzzinājām pieredzes apmaiņa brauciena uz Vroclavu un Krakovu pērnā gada nogalē laikā.

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja “asināt prātu”, atrisinot krustvārdu mīklu par  dažādiem hobijiem, ar kuriem senioriem ir iespējams dažādot savu ikdienu. Zinošākie mīklas atrisinātāji saņēma biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra klientu darinātos suvenīrus.

Ceram, ka tikšanās ar biedrībā “Līvānu pīlādzis” turpināsies ar savstarpēju sadarbību, informācijas apmaiņu un kopīgiem pasākumiem. Pateicamies visiem dalībniekiem par aktīvo līdzdalību un uz tikšanos!

Pasākuma foto apskatāmi: https://www.baltamaja.lv/foto-galerija/#FlaGallery_sc1_49-49

Inguna Badune,

projekta eksperte

#SIF_sociālādrošība