Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar piecām biedrībām maijā īstenos neparastu, bet būtībā vienkāršu un derīgu ieceri: lauku labumu brīvbodes.

No 5. maija līdz 31. maijam Preiļos, Smelteros, Aizkalnē, Galēnos un Līvānos iedzīvotājiem būs iespēja atdāvināt lauksaimniecības preces un produktus tiem, kam to vajag, kas labprāt tos izmantotu. Faktiski brīvbodes darbosies kā lauksaimniecības preču un produktu ziedojumu un bezatlīdzības maiņas punkts.

Pavasarī, kad iedzīvotāji tīra pagrabus, revidē uzkrājumus, sēj un stāda, noteikti paliek pāri gan sēklas, stādi, mēslojums un melnzeme, gan pērnā gada raža – ievārījumu burkas, marinējumi, kartupeļi, bietes, sīpoli… Mēs aicinām iedzīvotājus nevis izmest vai sapūdēt, bet gan bez atlīdzības atdot tiem, kuriem tas viss varētu noderēt. No pieredzes zinām, ja kaut kā ir daudz, mums grūti iedomāties, ka citiem pietrūkst, vai ka tas, ko metam laukā, varētu kādam būt zelta vērtē. Brīvbodes mērķis ir būt par vietu, kur cilvēki var viens otram dot, neprasot pretim.

Mēs ticam, ka ziedošana stiprina uzticamas un solidāras saites starp kopienas ļaudīm. Mainoties ar lauku labumiem, iedzīvotāji īsteno rūpes viens par otru, uzzina vairāk par savu līdzcilvēku dzīves apstākļiem un vajadzībām. Brīvbode ir viena no iespējām, kā iedzīvotāji var ne tikai mainīties ar lauku labumiem, bet arī ar informāciju, pārrunāt problēmas, saņemt impulsu līdzdarboties pagasta vai pilsētas dzīvē un apsvērt pārstāvniecības iespējas. Ja mēs kā iedzīvotāji ziedojam, veicam brīvprātīgo darbu, mēs esam līdzdalīgi sabiedrības dzīvē, jūtamies drošāk, ja zinām, ka varam grūtā brīdī viens uz otru paļauties.

Lauku labumu brīvbodes tiks īstenotas divas reizes gadā – maijā un septembrī. Brīvbode nestrādās kā veikals, kurā ik dienu piegādā preci. Tā ir vieta labdarībai, tā darbojas kā ziedojumu un maiņas punkts. Tāpēc gan ziedotāji, gan saņēmēji aicināti zvanīt. Brīvbožu īstenotāji palīdzēs noorganizēt preču atvešanu un aizvešanu, ja būs nepieciešams.

Aicinām iedzīvotājus ziedot sēklas, stādus, stādīšanas materiālu, pērna gada ražu – kas vēl labs un nav sabojājies, bet ko paši vairs nejaudā apēst.

  • Preiļos brīvbodes darbību nodrošinās ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” 25947125
  • Preiļu novadā lauku labumus mainīt palīdzēs divas biedrības: sabiedriskais centrs “Aizkalne” 29988509 un sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš” 29583578
  • Riebiņu novadā brīvbode darbosies Galēnos, to kūrēs Galēnu kultūrvēstures biedrība 28362473
  • Līvānos varēs mainīties biedrībā “Baltā māja” 26191652

Lauku labumu brīvbodes īsteno nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, tās finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. EEZ un Norvēģijas granta apjoms Viduslatgales pārnovadu fonda projektam “Labdarības aplis” ir 104 712, 51 EUR eiro. Par aktivitāti atbildīgs nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Informāciju sagatavoja Evija Gurgāne, projekta vadītāja, vlpf@inbox.lv