Biedrība „Baltā māja”
2018. gada 31.augusts 

Biedrības “Baltā māja” aktivitātes augusta mēnesī.

Biedrība ievieš „NVO fonda” atbalstīto projektu “Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā.” (Projekta līguma numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016/16). Projekta īstenošanas periods no 01/01/2018 līdz 31/10/2018. Projekts sniedz atbalstu biedrības “Baltā māja” organizētajām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos procesos Latgales reģionā.

Projekts turpinās. Augusta mēnesī tika atsākta izglītojošo pasākumu “Ieklausies, padomā un rīkojies” norise. 24. augustā ar savām zināšanām un novērojumiem dalījās Asociētais profesors, Dr. ģeogr. Raimonds Kasparinskis, Latvijas valsts Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs. Pasākuma tēma bija: “Vai mēs ietekmējam klimata izmaiņas?” Šis temats tika izraudzīts pēc iepriekšējo pasākumu apmeklētāju ierosinājuma, jo daudzus satrauc tik karstā šī vasara, kā arī notiekošais dabas apstākļos citās zemeslodes daļās.
Lektors Raimonds Kasparinskis bija sagatavojis izsmeļošu prezentāciju, kas balstījās uz sinoptiķu novērojumiem vairāku gadsimtu periodā. Tika aplūkotas klimata izmaiņas un ietekmējošie faktori, runāts arī par augsnes resursiem un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Pasākuma noslēgumā tika aplūkoti ar atkritumu apsaimniekošanu saistītie jautājumi. Izrādās, ka klimats ietekmē ne tikai lauksaimniecisko ražošanu un pārtikas cenas, bet arī zemeslodes iedzīvotāju skaitu un militāro konfliktu biežumu. Tāpat tika stāstīts, ka Grenlande- tiešām kādreiz sen bijusi auglīga “zaļā zeme”, kur saimniekojuši vikingi, tomēr mainoties klimatam viņi bija spiesti meklēt citas dzīves vietas. Lektors dalījās pārdomās par dabas vērojumu ticamību mūsdienās un iepazīstināja ar modernajām mūsdienu laika paredzēšanas iekārtām. Autors pievērsa uzmanību arī nelabvēlīgajai situācijai Latvijā, ka pēdējās desmitgadēs netiek apstrādātas augsnes, līdz ar to pasliktinās augsnes kvalitāte, palielinās noslīdeņu risks. Tikpat ļaunumu dabai nodara sāls lietošana pilsētvidē ziemā. Noslēgumā lektors Raimonds Kasparinskis runāja par to, ka atkritumu šķirošana, to kopējās masas samazināšana, otrreizējā pārstrāde un atkārtota izmantošana ir uzdevumi, kas kļūst arvien aktuālāki gandrīz ikvienai valstij, kas nozīmē- ikvienam cilvēkam. Eiropas Savienība ir izvirzījusi ambiciozus, bet jau sen ļoti nepieciešamus plānus atkritumu pārstrādē- līdz 2025 gadam Eiropā būs 200 jaunas atkritumu pārstrādes rūpnīcas, kas spēs nodrošināt 55% izlietotās plastmasas pārstrādi. Īpaši tiek un tiks pievēsta uzmanība plastmasas iepakojumu straujai samazināšanai.
Pašā mēneša nogalē, 30. augustā biedrības “Baltā māja” pārstāvji un brīvprātīgie devās pie Daugavpils ukraiņu kultūrizglītības biedrības “Mrija”. Notika viens no projektā paredzētajiem integrāciju veicinošajiem pasākumiem Latgales reģiona mazākumtautību NVO. Biedrība “Baltā māja” dalījās ar savu pieredzi integrācijas veicināšanā Latgales reģionā, pastāstīja par organizācijas labās prakses piemēriem sadarbībā ar citām mazākumtautību organizācijām, sniedza aktuālu informāciju par NVO sektoru Latvijā, popularizēja brīvprātīgo darbu. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas vēsturi, dabu un cilvēkiem, veicot dažādus uzdevumus. Daugavpils ukraiņu biedrības vadītāja Nadežda Stahova izsmeļoši pastāstīja par savas organizācijas paveikto, par tās dalībnieku lielo ieguldīto darbu sava mājīgā pagrabiņa iekātošanā, par savu muzicēšanu, tautastērpu un etnogrāfisko priekšmetu darināšanu. Kopīgās sarunās tika atzīts, ka organizācija “Mrija” pārāk maz savas darbības laikā ir sadarbojusies ar latviešus pārstāvošām biedrībām. Tās dalībniekiem trūkst zināšanu, lai varētu labi sagatavot projektu pieteikumus latviešu valodā, trūkst iespēju latviešu sarunvalodas pielietošanai ikdienā. Tika izteikti rosinājumi meklēt iespējas veidot kopīgas iniciatīvas, sagatavot sadarbības projektus. Kā kopīgas, abas puses interesējošas tēmas, tika izvirzītas tautas tradīcijas, kopīgas uzstāšanās koncertos Latvijā un Ukrainā. Pasākumā piedalījās arī brīvprātīgie darbinieki no slāvu biedrības “Uzori”, ar kuru biedrībai “Baltā māja” ir laba ilglaicīga sadarbība. Gaļina Pētersone lasīja savu dzeju latviešu un krievu valodās, Ļubova Meļņičenko parādīja foto prezentāciju par Līvāniem, Lidija Znotiņa iepriecināja klātesošos ar dziesmām latviešu, krievu un ukraiņu valodās. Pasākums notika sirsnīgā gaisotnē, tika ieplānota nākošā tikšanās Līvānos šoruden. Nākošais projekta pasākums notiks 4. septembrī, kad Līvānos viesosies žurnālists Dainis Īvāns, lai runātu par mūsu vēsturi, tautas gara spēku, par ikviena Latvijas pilsoņa- gan jaunieša, gan seniora atbildību un izvēli pirmsvēlēšanu periodā. Savukārt 12. septembrī biedrības “Baltā māja” pārstāvji dosies uz Ludzu, lai tiktos ar vietējiem mazākumtautību biedrību aktīvistiem.

Gaidīsim Jūs biedrības “Baltā māja” pasākumos!

 

Papildus informācija:

Tel. 65381707

E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

#NVOfonds2018

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.