Biedrība „Baltā māja”

2014. gada 27.februārī

Projekts „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” nodrošina atbalstu biedrības interešu grupu un informatīvu pasākumu norisei.

2014. gada periodā turpinās projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” (projekta līguma numurs: 2012.EEZ/DAP/MAC/152) ieviešana. Projekts tika uzsākts 2013. gada jūlija mēnesī, tā realizācija sniedz regulāru atbalstu biedrības aktivitāšu nodrošināšanai. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

Februāra mēnesī gandrīz katru dienu biedrībā bija rosība, pasākumi notika pat vairākas reizes dienā, arī vairāki vienlaicīgi. Kā vienmēr aktīvi bija ārstnieciskās vingrošanas dalībnieces, pārsvarā seniores. Vairākām kundzēm ir ap astoņdesmit gadu, tomēr tās nu nekādi nevar nosaukt par vecākā gadagājuma pārstāvēm. No vingrajām un možajām aktīvajām seniorēm ir tik daudz ko mācīties. Daļa no apmeklētājiem, kas vingrina savu ķermeni, piedalās arī nodarbībās, kurās runā par možu garu un veselīgu dzīvesveidu.

Tāpat brīnumskaistas lietas top radošajā darbnīcā, kurā reizi nedēļā tiekas rokdarbnieces Līgas Vērdiņas vadībā. Tik dažādas ir darbnīcā tapušās lietas: ziedi – piespraudes no audekla, apsveikuma kartiņas, apgleznots zīds un citas sirdi iepriecinošas dāvaniņas.

Par interesantām tēmām tiek runāts vairākās interešu grupās, piemēram, ceļotāju kluba viesi stāstīja par Taizemi, kluba „Rudens rozes” dalībnieces dalījās pārdomās par Kārļa Zāles dzīvi un darbu. Pēc Elvīras Krestovas ierosinājuma notika Līvānu pilsētas iedzīvotāju tikšanās ar pilsētas siltumapgādes iestādes pārstāvi. Šajā pasākumā tika uzdoti daudz aktuāli jautājumi par apkures lietām, bet uz tiem tika saņemtas arī ļoti izsmeļošas atbildes.

Īpašs prieks ir par nesen savu darbību uzsākušo teātra trupu. Pēc tās dalībnieku iniciatīvas notika pasākums kopā ar biedrību „Uzori”, „Šodiena rītdienai” un Līvānu bērnu un jauniešu centra radošajiem pārstāvjiem. Pasākumā skanēja mūzika, dziesmas, tika spēlēta ģitāra, notika deju šova priekšnesumi. Visi pasākuma dalībnieki atzina, ka šādas tikšanās reizes ir jāturpina. Tā ir laba iespēja sadarbības stiprināšanai.

Biedrības darbinieki ir gandarīti, ka Balto māju Līvānu novadā gandrīz visi iedzīvotājs un vēl lielāks prieks, ka ikvienam, kas pirmo reizi atver mūsu durvis un taujā: „Ko es te varētu darīt?”- mums ir ko piedāvāt. Liels nopelns biedrības ražīgai darbībai ir arī projekta „Atbalsts biedrības „Baltā māja” darbībai līdzdalības demokrātijas stiprināšanai Latgales reģionā” atbalsts. Lai, pavasarim tuvojoties, labie darbi turpinās!

 

Papildus informācija:
Tel. 65381707
E-pasts: baltamaja@baltamaja.lv

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

www.sif.lv www.eeagrants.lv www.eeagrants.org

Šī informācija mājas lapai ir sagatavota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild biedrība „Baltā māja”.