Projekta aprīļa mēneša notikums – interaktīvs pasākums/šovs „ES MĪLU LATVIJU VISVAIRĀK, JO…” Daugavpilī (2)

Biedrība „Baltā māja” 2015. gada 29. aprīlis      Projekta aprīļa mēneša notikums –  interaktīvs pasākums/šovs  „ES MĪLU LATVIJU  VISVAIRĀK, JO…” Daugavpilī Aktīvi turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds”…

lasīt vairāk ..

he Project for Minority Association Leaders and Members Continues (4)

         Biedrība „Baltā māja” 2015. gada 24. marts       Turpinās projekts mazākumtautību biedrību līderiem un dalībniekiem. Tiek turpināta projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO…

lasīt vairāk ..

Apmācības notiek gan mazākumtautību NVO līderiem, gan dalībniekiem. (2)

           Biedrība „Baltā māja” 2015. gada 26. februāris       Apmācības notiek gan mazākumtautību NVO līderiem, gan dalībniekiem. Turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā…

lasīt vairāk ..

Latviešu valodas apmācības notiek četrās mazākumtautību NVO (2)

Biedrība „Baltā māja” 2015. gada 22. janvāris       Latviešu valodas apmācības notiek četrās mazākumtautību NVO. Turpinās projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešana. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammā „NVO projektu programma”.

lasīt vairāk ..

Noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu un uzsāktas latviešu valodas apmācības. (2)

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada 15. decembris       Noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu un uzsāktas latviešu valodas apmācības. 4. decembrī noticis Informācijas pasākums par projekta uzsākšanu, kas ir pirmais publicitātespasākums projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ietvaros. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu…

lasīt vairāk ..

Biedrība uzsāk ieviest projektu trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā. (2)

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada 12. decembrī          Biedrība uzsāk ieviest projektu trešo valstu pilsoņu integrācijas veicināšanai Latgales reģionā.   Biedrība „Baltā māja” šī gada 5. decembrī uzsāka Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Pasākumi trešo valstu pilsoņu integrācijai un sabiedrības saliedēšanai Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2013/1.a./19)realizāciju. Šis projekts turpinās…

lasīt vairāk ..

Biedrība uzsāk projektu, kas sekmēs mazākumtautību NVO iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos. (2)

      Biedrība „Baltā māja” 2014. gada 20 novembris   Biedrība uzsāk projektu, kas sekmēs mazākumtautību NVO iesaistīšanos pilsoniskās līdzdalības procesos. Pirmajā novembrī biedrība uzsākusi projekta „Biedrības „Baltā māja” pieredze un zināšanas mazākumtautību iedzīvotāju integrācijai Latvijas sabiedrībā” (Projekta līguma identifikācijas numurs: 2013.EEZ/PP/2/MAC/035/050) ieviešanu. Projekts atbalstīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas…

lasīt vairāk ..

Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sekmējis latviešu valodas apguvi un sabiedrības saliedēšanos.

Biedrība „Baltā māja”2014. gada 30. jūnijs Biedrības „Baltā māja” ieviestais projekts sekmējis latviešu valodas apguvi un sabiedrības saliedēšanos. 2014. gada 30. jūnijā noslēdzas biedrības “Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumi sekmējuši integrācijas…

lasīt vairāk ..

Biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta aktivitātes – informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO – veicina sabiedrības saliedēšanos.

Biedrība „Baltā māja”2014. gada 17. jūnijs Biedrības „Baltā māja” ieviestā projekta aktivitātes – informatīvi pasākumi Latgales pierobežas NVO – veicina sabiedrības saliedēšanos.  Turpinās biedrības “Baltā māja” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstītā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) ieviešana. Projekta pasākumu mērķis ir…

lasīt vairāk ..

Maija mēnesis – pasākumu bērniem mēnesis.

Biedrība „Baltā māja” 2014. gada 22. maijā Maija mēnesis – pasākumu bērniem mēnesis. Maija mēnesī notikuši desmit pasākumi skolēniem „Draudzīgās pogas”, kas ir viena no biedrības “Baltā māja” ieviestā projekta „Apmācības un pasākumi Trešo valstu pilsoņu iesaistei saliedētas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā” (Granta līguma Nr. IF/2012/1.a./11) aktivitātēm. Projekta realizāciju atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas…

lasīt vairāk ..