Sociālā atbalsta centrs

Sociālā atbalsta centrs ir sociālo pakalpojumu sniedzējinstitūcija, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt sociāla rakstura pakalpojumus Līvānu novada iedzīvotājiem.

Centra darbība ietver:

  1. Sociālās aprūpes mājās birojs.
  2. Dienas aprūpes centrs „Saulessvece" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (ar garīgās attīstības un citiem funkcionāliem traucējumiem).

Mērķi:

  1. Maznodrošināto iedzīvotāju labklājībai un garīgajai labsajūtai labvēlīgas vides veidošana.
  2. Maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanās veicināšana.
  3. Sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas iespēju piedāvājums maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
  4. Sabiedrības un starpinstitucionālās sadarbības veicināšana un popularizēšana.
  5. Informācijas par sociālajiem un rehabilitācijas pakalpojumiem pieejamības nodrošināšana.
  6. Sociālā brīvprātīgā darba veicināšana un popularizēšana.
Svarīgi: