Sabiedriskais centrs

Sabiedriskā centra veidošana tika uzsākta 1996. gadā, un tā idejas pamatā bija Nīderlandes sabiedrisko centru pieredze. 

Sabiedriskā centra galvenais darbības pamatprincips - brīvprātīgs darbs. Aktivitāšu regulāru norisi nodrošina 55 brīvprātīgie.

Darbības mērķi:

Sabiedriskais centrs piedāvā:

Mērķauditorija:

Interešu grupas 2009.gadā (Pēc pieprasijuma)

Paralēli tiek veidotas jaunas interešu grupas un rīkoti informatīvie, tematiskie pasākumi un semināri.

Ja arī tu vēlies savas prasmes, vai zināšanas kādam sniegt,
piezvani, atnāc! Tu noteikti kādam palīdzēsi!Svarīgi: