Projekts „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai"

 

Biedrība „Baltā māja" uzsāk projektu, kura dalībnieki būs aktīvi cilvēki no visa Līvānu novada.

 

Biedrība "Baltā māja" oktobra mēnesī ir uzsākusi projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai" ieviešanu. Projektu finansiāli atbalsta „Sorosa fonds- Latvija" Ārkārtas palīdzības programmas ietvaros.

Projekta „Līvānu novada iedzīvotāju iniciatīvas kopienas attīstībai" aktivitātes notiks visā Līvānu novadā- Jersikas, Sutru, Rožupes, Rudzātu, Turku pagastos un Līvānu pilsētā. Projektā plānotās aktivitātes tiešā veidā sekmēs iedzīvotāju iniciatīvas kopienas stiprināšanai un veicinās Līvānu novada NVO sektora sadarbības attīstību. Projekta dalībnieki aktivitāšu ietvaros gūs zināšanas, kas veicinās NVO darbības attīstību un sekmēs sadarbību. Tiks gūtas arī noderīgas praktiskas zināšanas - maizes cepšanā un segu no auduma gabaliņiem šūšanā.

Projekta galvenās aktivitātes būs informatīvi un praktisko iemaņu apgūšanas semināri, divas labdarības akcijas Līvānu novadā un pasākums Līvānu novada NVO projektam noslēdzoties. Ir paredzēta arī informatīva sanāksme Līvānu novada NVO un Līvānu novada pašvaldības sadarbības veicināšanai. Projektā uzmanība tiks pievērsta arī publicitātes pasākumiem, no kuriem nozīmīgākais būs informatīvs pielikums Līvānu novada izdevumam.

Projekta pirmajā posmā notiks gatavošanās Ziemassvētku akcijai, kura pēc biedrības „Baltā māja" projekta ieceres pirmo reizi aptvers visu Līvānu novadu. Projekta dalībnieki Ziemassvētku akcijā iepriecinās tos cilvēkus, kuri palīdzību un atbalstu gaida visvairāk.

Informāciju sagatavoja
Inguna Badune
Projekta vadītāja

Plašāka informācija par Sorosa fonda -Latvija atbalsta virzieniem pieejam internetā www.sfl.lv


Svarīgi: