Kas ir Eiropas brīvprātīgais darbs?

Eiropas Savienības programmā „Jaunatne" realizētā apakšprogramma „Eiropas brīvprātīgais darbs" ir iespēja kaut ko mainīt savā dzīvē, aizceļot uz kādu valsti, iepazīt tās kultūru un realizēt savas idejas.

Jauniešiem vecumā no 18-25 Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja 6 - 12 mēnešus strādāt kā brīvprātīgajam kādā no Eiropas Savienības (ES) valstīm. Darbs ir bezpeļņas, tomēr brīvprātīgajam tiek apmaksāti ceļa izdevumi, uzturēšanās un ēdināšanas izdevumi, apdrošināšana, valodas kursi, kā arī brīvprātīgais saņem nelielu kabatas naudu, kuras apmērs ir atkarīgs no valsts, kurā notiek Eiropas Brīvprātīgā Darba projekts.

Latvijas organizācijām Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja iesaistīt savā darbā brīvprātīgos no ES valstīm. Tā ir lieliska iespēja savā darbā iesaistīt entuziastisku jaunieti no citas valsts, kas ienesīs jaunas idejas, sniegs savu atbalstu un strādās jūsu komandā.

Programma ir atvērta pilnīgi visiem jauniešiem, neatkarīgi no sociālā stāvokļa, prasmēm, iemaņām, reliģiskās pārliecības vai tautības.

Svarīgi: