Biedrības darbības atbalstītāji


Starptautiska līmeņa institūcijas un iestādes

Valsts līmeņa institūcijas un iestādes

Reģionāla līmeņa institūcijas un iestādes

Vietēja līmeņa institūcijas un iestādes

Privātie sadarbības partneri (2008 -2009)

Pateicamies visiem, kas atbalstījuši Biedrību „Baltā māja"
visā darbības periodā!

Svarīgi: