Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007- 2013 gadam projekts „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti”.

Biedrība „Baltā māja” pārstāvji 25. maijā Klaipēdā ( Lietuva) piedalījās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) noslēguma pasākumā. Biedrība „Baltā māja” kā projekta partneris kopā ar pārējiem projekta partneriem prezentēja projekta ieviešanas laikā sasniegtos rezultātus.

Biedrības “Baltā māja” pārstāvji piedalījās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) pasākumā Šauļos, Lietuvā.

Līdz šī gada maijam turpināsies projekts „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135), ko biedrība „Baltā māja” realizē kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam. 2012. gada pirmā lielākā aktivitāte bija pasākums 24. februārī Šauļos, Lietuvā.

 

Biedrības “Baltā māja” pārstāvji pasākumā Liepājā dalījās pārdomās par jautājumiem, kas saistīti ar invalīdu nodarbinātību.

27. aprīlī Liepājā notika projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) pasākums. Projektu biedrība „Baltā māja” realizē kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam.

 

Līvānos noticis projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) otrā ieviešanas posma noslēguma pasākums.

Šī gada nogalē noslēgsies otrais ieviešanas etaps projektam, kuru no 2010. gada 1. decembra realizē biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam. Projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), (projekta līguma Nr. LLIII-135) mērķis ir ar vairāku savstarpēji papildinošu aktivitāšu palīdzību veicināt invalīdu integrāciju darba tirgū.

Projekta „Be-Able” pirmā un otrā posma rezultātu prezentācija Līvānos.

8. decembrī biedrība „Baltā māja” rīko semināru „Projekta „Be-Able” pirmā un otrā posma rezultātu prezentāciju”, kas notiek Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007- 2013 projekta Nr. LLIII-135 „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) ietvaros.

Turpinās projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) aktivitāšu ieviešana Latvijā un Lietuvā.

Ir sācies otrais ieviešanas etaps projektam, kuru no 2010. gada 1. decembra biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem realizē projektu Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmā 2007.- 2013. gadam, „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), projekta līguma Nr. LLIII-135. Projekta vadošais partneris ir organizācija "Union of disabled social enterprises" (NSIS) no Klaipēdas (Lietuva) un partneris no Latvijas ir biedrība „Apmācību projekti” no Liepājas.

 

Projekta „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able) ietvaros izveidota mājas lapa

Mājas lapa www.varamdarit.lv izveidota Latvijas-Lietuvas pārrobežas programmas 2007.- 2013. gadam projektā „Uzlabot konkurētspēju darba tirgū personām ar invaliditāti” (Be-Able), projekta līguma Nr. LLIII-135. Projektu no 2010. gada decembra realizē biedrība „Baltā māja” kopā ar partneriem. Projekta vadošais partneris ir organizācija "Union of disabled social enterprises" (NSIS) no Klaipēdas (Lietuva) un partneris no Latvijas ir biedrība „Apmācību projekti” no Liepājas.

Uzsākts darbs pie projekta "BE-ABLE" aktivitātēm saskaņā ar 2007-2013 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu.

No šī gada 1. decembra biedrība "Baltā māja" sadarbībā ar biedrību "Apmācību projekti" (partneris Latvijā) un Sabiedrisko organizāciju "Union of disabled social enterprises" (galvenais partneris Lietuvā) uzsāk projekta "Be-Able" ( LLIII-135 „Improving competitiveness for business of disables people") īstenošanu saskaņā ar 2007-2013 Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu.

big tits asian pornstar huge boobs stripping boob stare monster boobs tumblr porn-spider.com winona ryders tits celebrity boob bounce enormus tits